Sportovní fond

Statutární město Liberec vyhlašuje usnesením ZM č. 63/2022 ze dne 24. 2. 2022 program 6.1 Pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže k předkládání žádostí o dotace pro rok 2022 se lhůtou pro podávání žádostí od 4. 4. 2022, 8:00 hodin – 21. 4. 2022, 16:00 hodin.

 

Aktuální VYHLÁŠENÍ Sportovního fondu 2022

6.1 pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže
(lhůta pro podání (lhůta pro podání od d 4. 4. 2022, 8:00 hodin – 21. 4. 2022, 16:00 hodin)

 

Podávání žádostí o poskytnutí dotace z fondů SML probíhá přes informační systém GRANTYS.

Manuál k systému Grantys

Nový statut dotačního fondu statutárního města Liberec

Manuál pro označování akcí podpořených fondem města
(Příslušné elektronické formuláře jsou dostupné na webových stránkách SML granty.liberec.cz v elektronické formě)

Doložení počtu dětí a mládeže pravidelně sportujících v organizaci

Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis – povinná příloha k podávání žádostí

Čestné prohlášení dle čl. 5.5 Statutu dotačního fondu

Vyúčtování pro program 6.1 Pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže

Často kladené otázky pro žadatele

 

Výbor pro sport:

Předseda: Mgr. Renáta Balašová
Místopředseda: Ing. Mgr. Jan Kubeš
Členové: Mgr. Petr Čadek
  Ing. Martin Ditrich
  Ing. Petr Faistauer
  MUDr. Jan Mečl
  Ing. František Příhoda
  Petr Strnad
  Jiří Veverka
  Mgr. Vladimír Vrabec
  Ing. Jakub Vytiska
  Ing. Libor Ježek
  Mgr. Vít Zákoucký

Tajemník:

Ing. Mizerová Šárka
(Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu - Oddělení cestovního ruchu, kultury a sportu)

Nastavení cookies