Odbor školství a sociálních věcí

Mgr. Pavel Kalous

Foto - portrét
vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Tel.: 48 524 3331
Budova: nám. Dr. E. Beneše 1/1
Č. dveří: 112

Odbor školství a sociálních věcí

Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec
Telefon: 485 243 384
Oddělení školství:
Sídlo: historická radnice kancelář č. 111
Telefon: 485 243 384
Oddělení humanitní:
Sídlo: budova Uranu kancelář č. 23
Telefon: 485 244 981

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Menšíková Michaela referent ekonomický a správní sekretariát odboru, fond vzdělávání nám. Dr. E. Beneše 1 111a 48 524 3384
JUDr. Žáčková Renata právník odboru školství a sociálních věcí 1. máje 108/48 21 48 524 4966

Oddělení humanitní

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Baláž Josef asistent prevence kriminality (projekt APKvL) prevence kriminality – terén 1. máje 108/48 770177182
Balog Roman asistent prevence kriminality (projekt APKvL)
Beková Kateřina kontaktní sociální pracovník sociální práce terénního typu Centrum bydlení Liberec - Na Bídě 564/12 773772687
Benešová Lucie kontaktní sociální pracovník sociální práce terénního typu Centrum bydlení Liberec - Na Bídě 564/12 778766418
Brožová Andrea asistent prevence kriminality (projekt APKvL)
Cina Milan asistent prevence kriminality (projekt APKvL) 1. máje 108/48
Háková Pavlína referent sociálních služeb fond zdraví a prevence, agenda příspěvkových organizací sociálních a zdravotních 1. máje 108/48 16 48 524 4982
Heráková Petra asistent prevence kriminality (projekt APKvL)
Chochola Martin manažer centra bydlení Centrum bydlení Liberec - Na Bídě 564/12 770157755
Janíčková Miroslava referent sociálních služeb rozpočet sociálních a zdravotnických příspěvkových organizací, agenda obecních pohřbů 1. máje 108/48 23 48 524 4981
Mgr. Jirotka Lukáš manažer strategického plánování sociálního začleňování implementace Strategického plánu sociálního začleňování, projektové poradenství, výkon práv příslušníků romské menšiny 1. máje 108/48 23 48 524 4965
Mgr. Kalous Pavel vedoucí odboru školství a sociálních věcí nám. Dr. E. Beneše 1/1 112 48 524 3331
Kanaloš Vojtěch asistent prevence kriminality (projekt APKvL)
Kopová Veronika právní specialista oddělení humanitního pohledávky, exekuce 1. máje 108/48 21 48 524 4968
Kotková Bronislava referent oddělení humanitního agenda městských bytů 1. máje 108/48 19 48 524 4964
Macková Lucie referent oddělení humanitního SIPO, změnové listy, ukončení nájmů 1. máje 108/48 19 48 524 4967
Bc. Medek Vladimír kontaktní sociální pracovník metodik Centrum bydlení Liberec - Na Bídě 564/12 773 772 688
Bc. Morcová Dana vedoucí oddělení humanitního 1. máje 108/48 22 48 524 4975
Bc. Rozsívalová Eva referent oddělení humanitního 1. máje 108/48 21 48 524 4968
Ruszó Vojtěch asistent prevence kriminality (projekt APKvL) prevence kriminality – terén 1. máje 108/48 770177181
Sobotková Michaela referent oddělení humanitního zúčtování služeb nájemného 1. máje 108/48 18 48 524 4961
Mgr. Sochůrková Adéla, MBA referent sociálních služeb dotace na podporu financování sociálních služeb, komunitní plánování, protidrogový koordinátor 1. máje 108/48 16 48 524 4969
Sojáková Lucie referent oddělení humanitního agenda městských bytů (IPRÚ) 1. máje 108/48 18 48 524 4983
Bc. Šlajch Petra kontaktní sociální pracovník sociální práce terénního typu Centrum bydlení Liberec - Na Bídě 564/12 775855347
Virágová Anita asistent prevence kriminality (projekt APKvL) prevence kriminality – terén 1. máje 108/48 770177173

Oddělení školství

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bc. Burda Martin, DiS. referent oddělení školství základní školy zřizované SML, rozpočty školských a kulturních organizací nám. Dr. E. Beneše 1/1 111 48 524 3376
Bc. Honcová Miroslava specialista oddělení - finanční manažer manažerka projektů: Vzdělávejme děti předškolního věku v Liberci, 100 kol pro bikesharing v Liberci nám. Dr. E. Beneše 1/1 111 48 524 3580
Ing. et. Bc. Horáková Lucie specialista oddělení školství statistiky, přímé náklady na vzdělávání nám. Dr. E. Beneše 1/1 111 48 524 3383
Bc. Matviaková Martina referent oddělení školství vítání občánků, předávání maturitních vysvědčení, výučních listů a absolventských diplomů, oceňování dárců krve, zajišťování gratulací jubilantům nám. Dr. E. Beneše 1/1 111 48 524 3382
Mgr. Nováková Eva koordinátor inkluze pro obec (projekt férové školy v Liberci II) poskytování metodické podpory a poradenství koordinátorům inkluze na zapojených školách, evaluace projektu nám. Dr. E. Beneše 1/1 111 770112166
Bc. Romanopulu Alena referent oddělení školství mateřské školy zřizované SML, dotační programy MŠ a ZŠ nezřizované SML nám. Dr. E. Beneše 1/1 111 48 524 3375
Mgr. Špringlová Martina vedoucí oddělení školství nám. Dr. E. Beneše 1/1 111a 48 524 3379
Tománková Markéta, DiS. referent oddělení školství základní školy zřizované SML, spádové obvody,ekonomické rozbory nám. Dr. E. Beneše 1/1 111 48 524 3374

Sekretariát : Michaela Menšíková

Přímá linka : 485 243 384

e-mail : mensikova.michaela@magistrat.liberec.cz

kancelář : 1.patro, č. 111 a

 

právníka odboru školství a sociálních věcí : JUDr. Renatu Žáčkovou

telefon : 485 244 966

e-mail : zackova.renata@magistrat.liberec.cz

 

  • zabezpečuje agendu odboru školství a sociálních věcí;
  • zajišťuje veškerou administraci Fondu vzdělávání;
  • připravuje a uzavírá smlouvy s příjemci dotací z Fondu vzdělávání.

 

Oddělení školství  - Historická radnice - 1. patro, kancelář č. 111,  111a. 

Dokumenty odboru

V této kategorii se nenacházejí žádné zprávy
Předchozí
Následující

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.