Oddělení úřadu územního plánování (MML UPUP)

Ing. Lenka Bedrníková

vedoucí oddělení úřadu územního plánování
Tel.: 48 524 3582
Budova: nám. Dr. E. Beneše 1/1
Č. dveří: 308

Oddělení úřadu územního plánování

Sídlo: Historická radnice
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Telefon: viz kontakty pracovníků

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bc. Brožková Tereza referent oddělení úřadu územního plánování nám. Dr. E. Beneše 1/1 308 48 524 3530
Daňková Vladimíra referent oddělení úřadu územního plánování specialista pro GIS – územně plánovací dokumentace nám. Dr. E. Beneše 1/1 308 48 524 3533
Ing. Jansová Eliška specialista - manažer správy územního plánu nám. Dr. E. Beneše 1/1 303 48 524 3529
Ing. arch. Kincl Petr referent oddělení úřadu územního plánování architekt ORP Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1 304 48 524 3535
Ing. Krňanská Eva referent oddělení úřadu územního plánování závazná stanoviska: Bílá, Cetenov, Č. Dub, Dl. Most, Hlavice, Hodkovice n/M., Hrádek n/N., Chotyně, Janův Důl, Jeřmanice, Křižany, Osečná, Rynoltice, Světlá p/J., Stráž n/N., Šimonovice, Všelibice; pořizování: Dl. Most, Jeřmanice, Stráž n/N., Šimonovice; nám. Dr. E. Beneše 1/1 308 48 524 3513
Mgr. Kronát Jaromír referent oddělení úřadu územního plánování závazná stanoviska: Bílý Kostel nad Nisou, Chrastava, Jablonné v Podještědí, Janovice v Podještědí, Kryštofovo Údolí, Mníšek, Nová Ves, Oldřichov v Hájích, Zdislava. nám. Dr. E. Beneše 1/1 302 48 524 3521
Ing. Kučerová Zuzana referent oddělení úřadu územního plánování územní studie Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1 302 48 524 3528
Mgr. Pátek Adam vedoucí oddělení úřadu územního plánování nám. Dr. E. Beneše 1/1 308 48 524 3523
Ing. Rubášová Klára referent oddělení úřadu územního plánování Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1 302 48 524 3522
Ing. Řešátková Šárka referent oddělení úřadu územního plánování Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1 308 48 524 3526
Ing. Mgr. Soukalová Lucie referent oddělení úřadu územního plánování Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1 308 48 524 3527
Stanka Radim referent oddělení úřadu územního plánování pořizování: Bílá, B. Kostel n/N., Cetenov, Č. Dub, Hlavice, Hodkovice n/M., Chotyně, Jablonné v P., Janovice v P., J. Důl, Křižany, K. Údolí, Mníšek, Oldřichov v Háj., Osečná, Proseč p/J., Rynoltice, Stráž n/N., Světlá p/J., Šimonovice, Všelibice, Zdisla nám. Dr. E. Beneše 1/1 302 48 524 3519
Ing. Žanta Lucie referent oddělení úřadu územního plánování závazná stanoviska: Bílá, Cetenov, Č. Dub, Dl. Most, Hlavice, Hodkovice n/M., Hrádek n/N., Chotyně, Janův Důl, Jeřmanice, Křižany, Osečná, Rynoltice, Světlá p/J., Stráž n/N., Šimonovice, Všelibice; pořizování: Dl. Most, Jeřmanice, Stráž n/N., Šimonovice. nám. Dr. E. Beneše 1/1 308 48 524 3512

Životní situace včetně formulářů naleznete na Portálu občana.

POPIS ČINNOSTI

Oddělení úřadu územního plánování je pořizovatelem územního plánu města Liberce a územních studií na území města, případně pořizovatelem pro území obce s rozšířenou působností Liberec (ORP Liberec). Na oddělení se můžete obrátit se žádostí o územně plánovací informaci, o stanovisko orgánu územního plánování k záměru, nebo se žádostí o změnu územního plánu na území města Liberce (žádat o změnu územního plánu lze pouze u obce, pro jejíž území se má změna pořizovat). Další informace o územním plánování v ORP Liberec naleznete v praktických informacích v příslušných sekcích jednotlivých obcí (http://www.liberec.cz/cz/prakticke-informace/uzemni-planovani/).

ORP Liberec zahrnuje území obcí Bílá, Bílý Kostel nad Nisou, Cetenov, Český Dub, Dlouhý Most, Hlavice, Hodkovice nad Mohelkou, Hrádek nad Nisou, Chotyně, Chrastava, Jablonné v Podještědí, Janovice v Podještědí, Janův Důl, Jeřmanice, Kryštofovo Údolí, Křižany, Liberec, Mníšek, Nová Ves, Oldřichov v Hájích, Osečná, Proseč pod Ještědem, Rynoltice, Stráž nad Nisou, Světlá pod Ještědem, Šimonovice, Všelibice, Zdislava.

stav pořizování na území ORP Liberec vyjma Liberce (pdf)

A) Samostatná působnost
Nevykonává.

B) Přenesená působnost

1. je orgánem územního plánování (úřadem územního plánování) pro správní obvod obce s rozšířenou působností, pořizuje územní plán a regulační plán pro území města, pořizuje územně plánovací podklady, pořizuje územní plán, regulační plán a územní studii na žádost obce ve svém správním obvodu, podává návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti aj.

a) přijímá, eviduje a zpracovává podněty a návrhy pro pořízení územně plánovací dokumentace a jejích změn;

b) zpracovává a projednává návrh zadání územně plánovací dokumentace a jejích změn;

c) zajišťuje zpracování a projednání návrhu územního plánu;

d) zpracovává pro zastupitelstvo obce návrh výběru nejvhodnější varianty při variantním řešení návrhu;

e) zpracovává návrh pokynů pro úpravu územního plánu a regulačního plánu;

f) vede řízení o vydání územního a regulačního plánu;

g) zpracovává zprávu o uplatňování územního plánu a vyhodnocuje využití zastavitelných ploch;

h) předkládá orgánům obcí materiály vyplývající z procesu pořizování územního plánu;

i) zpracovává zadání územní studie;

j) při pořizování územní studie požaduje vyjádření od odboru životního prostředí, odboru dopravy a obce, na jejímž území se studie pořizuje;

k) vede řízení o vydání zastavěného území;

l) pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním obvodu;  

2. vydává územně plánovací informaci dle § 21 odst. 1 písm. a), b) o podmínkách vydání regulačního plánu;

3. vydává závazné stanovisko podle § 96b stavebního zákona pro správní obvod obce s rozšířenou působností včetně působnosti stavebního úřadu v Liberci - posuzuje zejména soulad záměru s politikou územního rozvoje, územně plánovací dokumentací a z hlediska cílů a úkolů územního  plánování;

4. vykonává státní dozor dle § 171 ve věcech územního plánování; 

5. spolupracuje se stavebními úřady působícími ve správním obvodu Magistrátu města Liberec jako obecního úřadu obce s rozšířenou působností; 

6. vykonává další činnosti podle stavebního zákona.        

 

 

Nastavení cookies