Odbor správy veřejného majetku

Bc. Denisa Černá

vedoucí oddělení technické správy
pověřena zastupováním funkce vedoucího odboru správy veřejného majetku
Tel.: 48 524 3442
Budova: Jablonecká 41/27
Č. dveří: 2.34

Odbor správy veřejného majetku

Sídlo: Jablonecká 41/27, 460 05 Liberec V-Kristiánov
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Telefon: 485 243 461

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Kozáková Romana referent odboru správy veřejného majetku spisový uzel, Dětské dopravní hřiště, parkování pro veřejnost Jablonecká 41/27 2.02 48 524 3504
Neumannová Petra referent odboru správy veřejného majetku dopravní obslužnost, parkování – modré zóny, rozpočet Jablonecká 41/27 1.12 48 524 3463
Pourová Jitka referent ekonomický a organizační rozpočtář odboru Jablonecká 41/27 2.02 48 524 3532
Sedláčková Jana referent odboru správy veřejného majetku hlášení závad Marushka, služebnosti (věcná břemena) Jablonecká 41/27 3.06 48 524 3757

Oddělení technické správy

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Benda Milan specialista veřejného osvětlení a světelných signalizačních zaří technická správa veřejného osvětlení – světelná signalizační zařízení Jablonecká 41/27 2.11 48 524 3882
Beranová Jitka referent investic a oprav investice odboru správy veřejného majetku Jablonecká 41/27 3.01 48 524 3441
Bc. Černá Denisa vedoucí oddělení technické správy pověřena zastupováním funkce vedoucího odboru správy veřejného majetku Jablonecká 41/27 2.34 48 524 3442
Ing. Fenclová Pavlína referent oddělení technické správy správa komunikací - lokalita: Horní Hanychov, Dolní Hanychov, Pilínkov, Doubí u Liberce-část, Horní Růžodol-část, Janův Důl, Františkov u Liberce, Karlinky, Růžodol I, Ostašov, Horní Suchá u Liberce, Karlov pod Ještědem, Machnín Jablonecká 41/27 1.14 48 524 3871
Hanušová Pavla technik veřejného osvětlení agenda autovraků, parkování – modré zóny, agenda pojistných událostí Jablonecká 41/27 2.11 48 524 3881
Ing. Havlišta Karel referent oddělení technické správy technická správa veřejného osvětlení – světelná signalizační zařízení Jablonecká 41/27 2.11 48 524 3884
Hrdličková Eva referent oddělení technické správy agenda autovraků, agenda smluv Jablonecká 41/27 2.11 48 524 3886
Mgr. Hýbner Lukáš referent investic a oprav Jablonecká 41/27 3.01 48 524 3441
Ježková Simona referent oddělení technické správy správa komunikací - lokalita: Liberec-Perštýn, Liberec-Nové Město, Liberec-Staré město-část, Jeřáb-část, Rochlice-část Jablonecká 41/27 1.14 48 524 3872
Mgr. Mach Martin referent oddělení technické správy Správa pasportu komunikací Jablonecká 41/27 1.12 48 524 3885
Malá Petra referent oddělení technické správy správa komunikací - lokalita: Nové Pavlovice, Staré Pavlovice, Ruprechtice, Radčice u Krásné Studánky, Kateřinky u Liberce, Rudolfov, Starý Harcov–část, Liberec-Staré město-část Jablonecká 41/27 1.14 48 524 3871
Bc. Neprašová Eva referent oddělení technické správy správa komunikací - lokalita: Doubí u Liberce-část, Vesec u Liberce, Rochlice u Liberce-část, Horní Růžodol-část, Kunratice u Liberce, Starý Harcov–část, Nový Harcov, Liberec-Kristiánov Jablonecká 41/27 1.14 48 524 3872
Ing. Švanda Jaromír specialista veřejného osvětlení a světelných signalizačních zaří technická správa veřejného osvětlení – světelná signalizační zařízení Jablonecká 41/27 2.11 48 524 3883

Oddělení komunálních služeb

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bažantová Šárka hrobník údržbář - zahradnice údržba hřbitovů - zahradnice U Krematoria 460
Černý Jiří hrobník údržbář hrobník, údržba hřbitovů U Krematoria 460
Fikejsová Kateřina referent oddělení komunálních služeb provoz krematoria + pohřební služba U Krematoria 460 48 524 3459
Hakenová Radomíra referent oddělení komunálních služeb provoz krematoria + pohřební služba U Krematoria 460 48 524 3537
Horák Ivo hrobník údržbář údržba Rekreačního a sportovního areálu Vesec (RASAV) RASAV - Dlouhá
Hudec Pavel pracovník kremačního zařízení obsluha kremačních zařízení U Krematoria 460 .
Chvojka Jiří hrobník údržbář hrobník, údržba hřbitovů U Krematoria 460
Chvojková Drahomíra uklízečka úklid krematoria U Krematoria 460
Ing. Kovačičin Jiří vedoucí oddělení komunálních služeb U Krematoria 460 48 524 3876
Loubek Boris hrobník údržbář údržba Rekreačního a sportovního areálu Vesec (RASAV) RASAV - Dlouhá
Loubková Olga referent oddělení komunálních služeb správa Rekreačního a sportovního areálu Vesec (RASAV). RASAV - Dlouhá 117 48 524 3877
Marek Josef hrobník údržbář hrobník, údržba hřbitovů U Krematoria 460
Peroutka Roman hrobník údržbář hrobník, údržba hřbitovů U Krematoria 460
Vladyka Tomáš hrobník údržbář hrobník, údržba hřbitovů U Krematoria 460
Bc. Vojtová Jana referent oddělení komunálních služeb správa hřbitova u krematoria U Krematoria 460 48 524 3462
Železníková Kalinová Jaroslava referent oddělení komunálních služeb správa hřbitovů U Krematoria 460 48 524 3457

Životní situace včetně formulářů naleznete na Portálu občana.

POPIS ČINNOSTI:

Odbor správy veřejného majetku:

 • zajišťuje komplexní provozní činnosti při zajištění integrovaného dopravního systému na území statutárního města Liberec (dále jen „SML“) i mimo něj (v rozsahu území obsluhovaném dopravcem Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. (dále jen „DPMLJ“), případně dalších linek MHD na území statutárního města jiných dopravců);

 • zajišťuje projednávání změn jízdních řádů městské hromadné dopravy s dotčenými komisemi městských částí, obcemi obsluhovanými dopravcem DPMLJ zapojenými do Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (dále jen “IDOL“), dopravci, organizátorem a koordinátorem IDOL společností KORID LK, s.r.o. (dále jen „KORID LK“), včetně řešení připomínek a stížností;

Dalšími činnostmi odboru správy veřejného majetku se zabývají dvě oddělení:

Oddělení technické správy

Oddělení komunálních služeb

Samostatná působnost

 1. v rámci svěřené působnosti uzavírá jménem SML smlouvy o přijetí peněžitých nebo movitých darů v hodnotě do 10 000 Kč;

 2. jménem SML uzavírá smlouvy na dobu kratší než 30 dnů o nájmu nebo výpůjčce majetku SML, který je odboru svěřen do správy;

 3. podílí se na koncepci energetické náročnosti budov,

 4. zajišťuje komplexní provozní činnosti při zajištění integrovaného dopravního systému na území statutárního města Liberec (dále jen „SML“) i mimo něj (v rozsahu území obsluhovaném dopravcem Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. (dále jen „DPMLJ“), případně dalších linek MHD na území statutárního města jiných dopravců);

 5. zajišťuje projednávání změn jízdních řádů městské hromadné dopravy s dotčenými komisemi městských částí, obcemi obsluhovanými dopravcem DPMLJ zapojenými do Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (dále jen “IDOL“), dopravci, organizátorem a koordinátorem IDOL společností KORID LK, s.r.o. (dále jen „KORID LK“), včetně řešení připomínek a stížností;

 6. zajišťuje tvorbu a projednávání tarifu a tarifního uspořádání na území statutárního města SML s dotčenými komisemi městských částí, KORID LK a dopravci, v návaznosti na IDOL;

 7. zajišťuje projednávání s KORID LK oblast tarifní problematiky, smluvních a přepravních podmínek IDOL, řešení financování IDOL;

 8. zajišťuje spolupráci s KORID LK při vytváření návazností v jízdních řádech (zejména na hranicích město/region) a při odstraňování případných souběhů linek objednávaných SML a Libereckým krajem včetně zpracování seznamů zaručených přípojů, řešení uzavírek, objížděk a použití záložních vozidel;

 9. zajišťuje spolupráci s KORID LK na zajišťování marketingu veřejné dopravy;

 10. zajišťuje tvorbu a projednávání nařízení o stanovení maximálních cen jízdného na území SML, účastní se vypracování vyhlášek a nařízení města, týkající se problematiky městské hromadné dopravy (dále jen „MHD“);

 11. zajišťuje přípravu smluv o závazku veřejné služby s dopravci zajišťujících MHD na území SML a území, kde obsluhu zajišťuje dopravce DPMLJ (v souladu se smlouvou s KORID LK), vyčíslení finanční náročnosti, kontroly fakturace a následného vyúčtování;

 12. zajišťuje ověřování trvající způsobilost dopravce případně dopravců po dobu trvání smlouvy;

 13. zajišťuje přípravu ostatních smluv dotýkajících se MHD nebo dopravců včetně vystavování faktur a kontroly (smluvní přeprava, výpůjčky majetku, převody majetku apod.);

 14. zajišťuje přípravu smluv s návazností na IDOL, tj. týkající se integrace, tarifní dohody o stanovení podílu tržeb mezi dopravci, smlouvy o úhradě protarifovacích ztrát, smlouvy o úhradě kompenzací na zajištění dopravní obslužnosti (zápočtové smlouvy), aj.;

 15. zajišťuje zastupování obce dle § 11, odst. 3a) zákona č. 111/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na území SML, vydáváním vyjádření k udělení či změně licencí v silniční dopravě pro dopravní úřady (vedení linek na území SML, počet a umístění zastávek, společné vyjádření i za správce místních komunikací);

 16. zajišťuje zpracování návrhu příjmové stránky rozpočtu města (příjmy ze smluvní dopravy, platby od Libereckého kraje, potažmo KORID LK v rámci smluv týkající se dopravní obslužnosti, příjmy z nájemních smluv aj.) a návrhu výdajové stránky související s oblastí MHD včetně objednávek veřejných služeb;

 17. předává podněty investičních potřeb SML do dopravní infrastruktury

 18. zajišťuje sledování a analýzu ekonomických vazeb v rámci IDOL na území SML a obcí obsluhovaných dopravcem DPMLJ;

 19. zajišťuje dohled nad rozúčtováním tržeb z přestupních jízdních dokladů IDOL, které jsou použity na linkách objednávaných a hrazených SML;

 20. zajišťuje zpracování analýzy efektivity veřejné dopravy, sledování a vyhodnocování přepravního zatížení jednotlivých tras a spojů linek MHD ve vazbě na podněty a hlášení v dispečerských hlášeních dopravců, spolupráce při plánování a aktualizaci modelu dopravy;

 21. zajišťuje tvorbu dopravních a koncepčních záměrů SML (optimalizace dopravy, modelování, změny linkování aj.) a IDOL v oblasti dopravní obslužnosti;

 22. zajišťuje evidenci a kontrolu plánovaných a skutečně realizovaných výkonů, nákladů, tržeb a ztrát u jednotlivých dopravců zajišťujících MHD na území SML a území, kde obsluhu zajišťuje dopravce DPMLJ;

 23. zajišťuje koordinaci elektronických systémů plateb a odbavení cestujících a jejich technickou a provozní propojitelnost;

 24. zajišťuje supervize nad přepravní a tarifní kontrolou;

 25. zajišťuje vyřizování podnětů, petic a stížnosti v oblasti veřejné dopravy v souladu s příslušnými právními a interními předpisy ve spolupráci s právním oddělením;

 26. zajišťuje definování kvality veřejné přepravy prostřednictvím technických a provozních standardů, požadavků na vozový park, počet, povinné minimální vybavení a stáří vozidel;

 27. zajišťuje definování rozsahu veřejné přepravy včetně rozsahu dopravních výkonů a zajišťování jejich úpravy v závislosti na potřebách jednotlivých objednatelů dopravní obslužnosti;

 28. realizuje výběrové/zadávací řízení pro zajištění dopravní obslužnosti, popř. realizuje výběrová/zadávací řízení pro zajištění dopravní obslužnosti v jednotlivých územích po přechodné období

 29. zajišťuje průběžné řízení a kontrolu činnosti DPMLJ ve všech oblastech fungování, průběžné vyhodnocování plnění věcných a finančních plánů DPMLJ, včetně projednání opatření, která zajistí naplnění naplánovaných cílů, zejména pak zajišťuje:

a) kontrolu předběžného odborného odhadu výše kompenzace pro stanovení adekvátní výše zálohových úhrad předložený DPMLJ;

b) pravidelnou kontrolu zprávy o plnění závazku veřejné služby s vyčíslením naplnění odborného odhadu kompenzace;

c) pravidelné vyúčtovávání zálohy k úhradě kompenzace (přeplatek, nedoplatek);

d) kontrolu správnosti, průhlednosti a oprávněnosti úhrady kompenzace, kontrolu nakládání DPMLJ s finančními prostředky poskytnutými v rámci kompenzace (prostředky nesmí být použity k jiným účelům než k realizaci sjednaného závazku veřejné služby);

e) kontrolu dodržování všech aspektů smlouvy (rozsah, kvalita služby), použití přiměřeného zisku, dodržování plánů obnovy vozového parku včetně prokazování souvisejících investic včetně uplatňování sankcí za nedodržení smlouvy (smluvní pokuty);

f) úpravu finančního modelu, na základě kterého je poskytnuta kompenzace v definované výši, v souvislosti s:

i. podstatnou změnou tržeb MHD a cen rozhodujících vstupů (nafta, energie, náhradní díly, aj.);

ii. podstatnou změnou ve vývoji osobních nákladů;

iii. změnami vyvolanými rozhodnutím třetích stran (legislativní změny výše DPH, změna výše sociálního a zdravotního pojištění, změna účetních a daňových předpisů, aj.);

iv. změnou tarifu MHD;

v. změnou finančních toků v rámci integrovaného dopravního systému Libereckého kraje;

g) kontrolu na základě finančního modelu, zda navrhovaná kompenzace není nadměrná;

h) přípravu návrhů právních předpisů SML vydávaných v přenesené působnosti v oblasti MHD, včetně jejich projednávání a odsouhlasení;

 1. zajišťuje přípravu návrhů a podkladů pro jednání Rady a Zastupitelstva města a zabezpečovat plnění jimi přijatých usnesení;

 2. komplexně zajišťuje agendu koncepce městské hromadné dopravy v Liberci; vykonává administrativní supervizi nad činností DPMLJ, a. s.

Aktuality odboru

13.12.2022

Areál Vesec: oprašte své běžky a přijďte k nám do areálu

Oprašte své běžky, čerstvé běžkařské stopy na vás čekají.
 
21.11.2022

Nový Ceník krátkodobého pronájmu a služeb poskytovaných v Rekreačním a sportovním areálu Vesec platný od 1. 1. 2023

Od 1. 1. 2023 vstoupí v platnost v Rekreačním a sportovním areálu Vesec nový ceník.
 
17.10.2022

Operační plán zimní údržby komunikací pro zimní období 2022/2023

Operační plán zimní údržby pro zimní období 2022-2023 je schválen.
 
17.10.2022

Areál Vesec se opět otevírá veřejnosti - nové povrchy dokončeny

Přijďte do areálu Vesec vyzkoušet nové povrchy.
 

 

Nastavení cookies