Měřič hluku

K běžným činnostem Městské policie Liberec patří výjezdy k rušení nočního klidu, popř. obtěžování hlukem. V zájmu nestrannosti a zachování objektivity při řešení těchto incidentů používají strážníci měřič hluku. Díky tomuto zařízení mohou strážníci rychle vyhodnotit oprávněnost oznámení a posoudit míru protiprávního jednání.


Městská policie Liberec (www.liberec.cz/mestska-policie/), vytištěno 29.09.2022 19:18

Nastavení cookies