Projekty prevence kriminality v duchu SMART CITY

04.02.2022
Chytrý Liberec - bezpečný Liberec

     V roce 2021 město Liberec úspěšně realizovalo projekty zacílené na regulaci kriminality při využití moderních technologií. V rámci Programu prevence kriminality 2021 došlo k rozšíření městského kamerového systému a zároveň byla povyšována umělá inteligence jednotlivých bodů. To se velmi osvědčuje při sledování problematických míst, při upozornění na vozidla v pátrání atp. Kamery se např. umí samy ráno zaměřit na přechody a večer naopak monitorují oblíbené terče vandalů.  V současné době má městský kamerový systém 65 kamer různého typu a v prevenci se osvědčuje jeho odrazující účinek. Druhým projektem se Liberec jako jedno z prvních českých měst účastní pilotního spouštění tzv. Map budoucnosti. Jedná se o spolupráci města, městské policie a Policie ČR při sdílení událostí v mapách, které zpětně umí upozornit na kriminálně-problematická místa a časy. Tyto výstupy již dnes slouží libereckým policistům, strážníkům, asistentům prevence kriminality i terénním pracovníkům při každodenní činnosti a Liberec již patří k městům, která do konceptu „Smart Cities“ zahrnují i bezpečnostní situaci. Oba projekty získaly dotační podporu Ministerstva vnitra ČR.

Projekty prevence kriminality v duchu SMART CITY

Městská policie Liberec (www.liberec.cz/mestska-policie/), vytištěno 07.12.2022 18:46

Nastavení cookies