Město se připojuje k vlně solidarity pro rodinu z Františkova

21.09.2020
Rodinu libereckého strážníka Milana Šíra postihlo neštěstí. Rodinný dům ve čtvrti Františkov, kde bydleli, musel být stržen.

Na domě byla najatou stavební firmou prováděna rekonstrukce, při které došlo v pondělí 14. září ke zřízení části rodinného domu. Následně přivolaný statik rozhodl o definitivním stržení celého domu. Pětičlenná rodina se dvěma malými dětmi přišla ze dne na den o střechu nad hlavou. Z bezpečnostních důvodů neměli možnost vzít si z domu své osobní věci, ani vybavení, nábytek, oblečení.

Vrchní inspektor Milan Šír pracuje u Městské policie Liberec 18 let a nejen díky tomu se ze strany města Liberec, zaměstnanců magistrátu i městské policie, přátel i neznámých občanů zvedla vlna solidarity.

„Jedná se o mimořádnou událost, která rodině Šírových prakticky ze dne na den změnila život. V podobně svízelné situaci se někdy může ocitnout kdokoliv z nás. Proto bych rád vyzval širokou veřejnost, abychom společně pomohli a vybrali co nejvíce finančních prostředků, které Šírovi budou nepochybně potřebovat. Sám za sebe jsem už v pátek na transparentní účet 123 – 2588860237/0100 poslal 10 tisíc korun. A jsem rád, že vedení města dnes dopoledne rozhodlo o poskytnutí finančního daru ve výši 200 000 korun. Návrh musí na nejbližším jednání, tedy tento čtvrtek, ještě většinou hlasů schválit i zastupitelé. Nicméně předpokládám, že v této situaci každý takovou pomoc rád podpoří,“ říká primátor města Liberec Jaroslav Zámečník.

Na transparentní účet se postupně vybírají finanční prostředky, které rodině pomohou překlenout nejhorší chvíle, související se ztrátou domova a bydlení.

Město zvažovalo také pomoc materiální. Například bezúplatným poskytnutím velkoobjemových kontejnerů na likvidaci odpadu a sutin. Po konzultaci se zasaženou rodinou ale rozhodli o přímé finanční pomoci.


 


Foto: HZSLK

Město se připojuje k vlně solidarity pro rodinu z Františkova

Městská policie Liberec (www.liberec.cz/mestska-policie/), vytištěno 07.12.2022 17:21

Nastavení cookies