Terénní úprava v areálu liberecké střelnice

Název: Terénní úprava v areálu liberecké střelnice

Popis: Jedná se o úpravu volnočasového prostoru ve volně přístupném areálu otevřené vzduchové střelnice.

Areál využívá pravidelně hlavně Klub biatlonu Liberec, p.s., ale využívá se i pro širokou veřejnost. V areálu se konají různé akce s využitím střelby ze vzduchovky. Dále orientační a přespolní závody na kolech, dětské dny a akce prázdninových dětských táborů. Náš klub zde pravidelně pořádá akce pro veřejnost jako je Den s biatlonem či Posezení u ohníčku, kde seznamujeme děti s biatlonem a střelbou. Nepravidelně se zde konají akce pro různé liberecké dětské zájmové kroužky či oddíly s vyzkoušením střelby se závodní biatlonovou vzduchovou. Také se zde pořádá jednou ročně významný biatlonový regionální závod.

Palební čára je na louce, zhruba 30 cm pod úrovní terče. Za sychravého počasí leží děti na mokrých podložkách, což způsobuje zvýšená zdravotní rizika. Při dešti se zde tvoří kaluže a nelze střelnici používat. Střelnice také nesplňuje parametry pro konání oficiálních střeleckých či biatlonových závodů z důvodu střelby „do kopce“.

Návrh řešení je vyvýšit palební čáru o 20 cm, čímž se eliminuje výškový rozdíl k terči. Pro zabránění tvorby kaluží je třeba použít zámkovou dlažbu položenou na štěrku. Jedná se délku 25 m a šíři 2 m. Zbytek terénu za palební čarou je třeba dorovnat do roviny. Celkově jde o úpravu 250 m2 z celkových 9 573 m2 pozemku. Úpravou se vyřeší tvoření kaluží a zvýšená vlhkost, vyhovění parametrů střelnice na regionální biatlonové závody s jasně definovanou palební čarou v požadované výšce, a také v zimě odklízení sněhu před palební čarou.

Předpokládaný rozpočet projektu 75 000 Kč.

Místo realizace návrhu: Městský pozemek v areálu liberecké střelnice v Ruprechticích

Jméno a příjmení navrhovatele: Rostislav Závacký

Nastavení cookies