Květnatý kruhový objezd u terminálu MHD Fügnerova

Název: Květnatý kruhový objezd u terminálu MHD Fügnerova

Popis: Zeleň kruhových objezdů je specifickým typem veřejné zeleně, který leží často na okraji zájmu, přesto však má svoji nezastupitelnou roli. Vnáší barevnost a pohyb do převážně zpevněných ploch, má částečně vliv na omezení prašnosti prostoru a zlepšení mikroklimatu a pozitivně působí na psychiku. Precizní provedení výsadeb se odráží v nižší náročnosti na další údržbu, bohatém kvetení trvalek a v celkovém obrazu výsadeb.

Výdaje na zkrášlení kruhových objezdů se vyplatí, protože je zde největší pohyb osob, je to výborná vizitka města i pro projíždějící. Tento kruhový objezd se nachází v samém centru města, denně ho vidí desítky tisíc lidí, obyvatelé Liberce i návštěvníci Je to velice špatná vizitka města.

Téma: barvy Statutárního města Liberce, tj. bílá, červená a modrá.

Takto by do budoucna se mohly obnovit i další kruhové objezdy a možná také ostrůvky po centru města. Jedná se o takzvaný extenzivní trvalkový záhon se souvislým porostem.  Výsadbou by bylo v záhonu přes 800 rostlin a na podzim by se mohly doplnit cibuloviny. Do budoucna by z daného záhonu měl být takto jednolitý postupně kvetoucí trvalkový porost a mohlo by se podobným způsobem pokračovat i úpravou dalších nevzhledných a těžko udržovatelných míst ve městě. Trvalky navrhuji převážně suchomilné, odolné a postupně kvetoucí přes celý rok. Doplnit vše okrasnými travinami.

Předpokládaný rozpočet projektu 150 000 Kč.

Místo realizace návrhu: terminál MHD Fügnerova

Jméno a příjmení navrhovatele: Michaela Niedobova

Nastavení cookies