03.03.2017

V zakázce na terminál bude pokračovat šest architektů

Městu Liberec se přes velkou snahu nepodařilo s Českou komorou architektů (ČKA) dojednat oboustranně přijatelné podmínky pro pokračování architektonické soutěže na nový parkovací dům a odbavovací halu u nádraží ČSAD.

 

Poslední překážkou byla jen výše odměn, kdy město navrhovalo zvýšení ceny pro soutěžící z původních 150 tisíc na 450 tisíc, bohužel stanovisko ČKA vycházející z jejich interního ceníku ve výši 1% nákladů na celou stavbu, tedy 1,5 mil. Kč, bylo neakceptovatelné. Rada města proto tuto zakázku zrušila a město v ní bude pokračovat v jiném režimu.

Náměstek Jan Korytář, který je za tento projekt odpovědný, k tomu říká: „Bohužel jsme udělali na začátku vyhlášení této soutěže některé chyby, a i když bylo naším cílem udělat otevřenou a kvalitní soutěž, tak se to napoprvé nepovedlo. To se stane, je to riziko vždy, když se vydáte na neprozkoumaný terén. Skutečnou chybou by ale bylo spíše pokračovat v Liberci dále bez architektonických soutěží. To se nechystáme, poučili jsme se a budeme v novém stylu zadávání architektonických zakázek pokračovat dál.“

Tuto zakázku by tak město mělo dokončit se šesti architektonickými ateliéry, které projevily o tuto zakázku zájem, složení poroty by mělo zůstat stejné. Mnohé výhrady a připomínky architektů k této zakázce se podařilo vyjasnit na dvou setkáních, kde probíhala někdy náročná, ale konstruktivní výměna názorů obou stran.

Návrh na otevřenou architektonickou soutěž, kterou by pro město na zakázku uspořádala externí společnost, na podzim 2016 nezískal podporu v radě města. Alternativní návrh z ledna tohoto roku se stal předmětem sporu s Českou komorou architektů. Vzhledem k tomu, že se jedná o dotační akci a město je zde vázáno některými termíny a podmínkami, byl nakonec zvolen postup tzv. paralelního zadání několika vybraným architektům.

Nově zvolený postup má přes všechny komplikace i některé výhody – nebude tak drahý a zejména umožní v průběhu zakázky návrhy jednotlivých architektů průběžně konzultovat se zadavatelem“ říká náměstek Korytář a dodává: „všechny návrhy, které město obdrží, budou také zpřístupněny veřejnosti a město počítá i s veřejným projednáním tohoto projektu tak, aby výsledná podoba co nejvíce vyhovovala budoucím uživatelům.“

Projekt na výstavbu nového parkovacího domu a odbavovací budovy u nádraží ČSAD, který by měl nahradit stavební buňky a pozemní současné parkoviště, je součásti strategie IPRU. Náklady se odhadují na cca 150 mil. Kč, 85% této částky uhradí fondy EU. Město také zahájilo jednání o podmínkách případného odkupu okolních pozemků, se kterými sousedí budova tzv. Uranu, která by měla projít celkovou rekonstrukcí v roce 2018.

 

 

Architekti oslovení pro dokončení zakázky:
Atakarchitekti,
Projektový atelier DAVID s r. o.,
Mjölk architekti,
Ing. arch. Petr Stolín,
SIAL architekti a inženýři spol. s r. o
Ing.arch. Vojtěch Šrut

 

Složení hodnotící komise:
prof. Ing. arch. akad. arch. Jiří Suchomel
prof. Ing. arch. Miroslav Masák
Ing. arch. akad. arch. Jiří Klokočka
Ing.arch. Boris Šonský
Mgr. Jan Korytář - SML
Ing. Vladislav Rozsypal - SML
Ing. Martin Čulík – SML

 

Nastavení cookies