14.02.2017

Otevřená soutěž na terminál budí zájem architektů

Město Liberec mění přístup k architektonickým soutěžím a po dlouhých letech začíná s vyhlašováním otevřených transparentních zakázek. První z nich je veřejná zakázka malého rozsahu na architektonický návrh k plánované výstavbě terminálu a parkovacího domu u nádraží ČSAD. V rámci vypsané soutěže proběhlo v úterý 14. února v budově URANu první setkání se zástupci oslovených architektonických kanceláří.

„Na společném jednání se ukázalo, že pokud je vůle na obou stranách, dá se vždy najít oboustranně přijatelné řešení. Na základě požadavků architektů připravíme nyní úpravu podmínek této zakázky a doplnění dalších informací, které zazněly na tomto setkání. Myslím, že doplňující informace z naší strany architekty přesvědčily, že náš záměr je promyšlený a že má cenu se soutěže zúčastnit,“ konstatoval náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace Jan Korytář s tím, že zápis z úterního setkání dostane všech 24 oslovených architektonických kanceláří. Další setkání s architekty se pak uskuteční 23. února.

V pondělí rada města schválila také složení hodnotící komise. Architektonické návrhy na terminál a parkovací dům u nádraží ČSAD budou posuzovat prof. Ing. arch. akad. arch. Jiří Suchomel (proděkan FA TUL), prof. Ing. arch. Miroslav Masák (někdejší spolupracovník Karla Hubáčka), Ing. arch. akad. arch. Jiří Klokočka z univerzity v Gentu, Ing. arch. Boris Šonský, Mgr. Jan Korytář, Ing. Vladislav Rozsypal a Ing. Martin Čulík. Poradní hlas za KORID – KÚLK bude mít Ing. arch. Pavel Blažek. „Věřím, že složení hodnotící komise, v níž zasednou renomovaní odborníci, architekty přesvědčí, že nám jde o férovou soutěž, kde zvítězí opravdu nejlepší návrh,“ komentoval Jan Korytář s tím, že termín pro úpravu podmínek soutěže stanovila ČKA na pondělí 20. února.

Veřejná zakázka na architektonický návrh terminálu je ze strany města první otevřenou architektonickou soutěží po dlouhých letech. A architekti změnu přístupu města vítají. „Je dobře, že je teď na městě vůle dělat otevřené architektonické soutěže. Pokud Česká komora architektů soutěž na terminál u nádraží ČSAD posvětí, tak se jí rádi zúčastníme, protože nám na Liberci záleží. Do budoucna budeme rádi za více takovýchto soutěží, ideálně na každou významnější městskou zakázku,“ uvedl architekt Petr Stolín.

Podle Jana Korytáře jsou otevřené architektonické soutěže pro město ideálním řešením, jak u významných investicí získat nejlepší možné řešení. „Zkušenosti z jiných měst ukazují, že je to správná cesta. I když tuto po dlouhé době první takto řešenou zakázku provázejí porodní bolesti, věřím, že výsledek bude stát za to,“ uvedl Jan Korytář.

Jan Mach z ateliéru Mjolk po setkání uvedl: „Celkově věřím, že to město myslí dobře. Chápu, že se soutěž připravuje ve složitém prostředí, které ovlivňují dotační podmínky a termíny, stejně jako politika. Pokud se soutěž podaří dostat do režimu regulérního dle České komory architektů a o vítězi bude rozhodovat městem nominovaná porota, uděláme vše pro to, aby soutěž proběhla co nejlépe a zúčastnilo se jí co nejvíce našich kolegů,“ uvedl Jan Mach.

Městu neutěšený stav autobusového nádraží dlouhodobě nevyhovuje, protože neposkytuje adekvátní služby cestujícím ani dopravcům. Řešením by měl být právě nový odbavovací terminál s parkovacím domem, který by měl cestujícím i dopravcům poskytnout důstojné zázemí a odpovídající infrastrukturu. Celkový rozpočet projektu dosahuje přibližně 160 milionů korun s předpokladem finanční podpory z evropských fondů a případně i od státu. S ohledem na další rozvoj celé plochy město zvažuje i odkoupení okolních pozemků, které patří soukromé společnosti Autobusové nádraží Liberec (ANL) s.r.o.

 

Nastavení cookies