Rekonstrukce ZŠ Broumovská

 

Projekt: Rekonstrukce a stavební úpravy ZŠ a MŠ v Liberci pro navýšení kapacit
ZŠ Broumovská

Program: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy - program č. 133 310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky 

Akceptační číslo:  133D3311000077

Období realizace: 2014 – 31. 8. 2017

Předpokládané celkové náklady: 10 747 082, 55 Kč
Výše dotace: max. 9 100 000 Kč
Vlastní podíl SML: min. 1 647 082,55 Kč

Cíle projektu:
Cílem projektu je rekonstruovat prostory pro navýšení kapacity ZŠ Broumovská a tyto nové prostory i vybavit.

Aktivity projektu:

  • Změny obvodového pláště, zateplení, výměna stávajících oken 
  • Výměna boletických panelů z průčelí budovy za obvodové zateplené zdivo
  • Vybudování nových rozvodů topení, vody a odpadů a elektrické instalace, a úprava a zvýšení nosnosti podlah s tím související
  • Přebudování stávající rozvodné místnosti a vybudování úklidové místnosti
  • Vybudování nového sociálního zázemí
  • Vybudování komunikační chodby s únikovým východem a tří nových učeben
  • Rozšíření sborovny odstraněním a přesunutím příček
  • Oprava omítek, výmalba, položení podlahových krytin
  • Úprava střechy a střešního pláště 
  • Vybavení místností nábytkem, vč. dalších dvou učeben


Kontakty:
Mgr. Barbara Steinzová
vedoucí oddělení rozvojové koncepce
e-mail: steinzova.barbara@magistrat.liberec.cz
tel.: +420 485 243 508

 

Nastavení cookies