10.09.2020
Karel Horník

Stavba nové cyklostezky za ČOV je v plném proudu

V polovině března byla zahájena výstavba nové cyklostezky za městskou čistírnou odpadních vod.

Stezka naváže na již vybudovanou část mezinárodní cyklotrasy Odra Nisa vedoucí z centra města (Barvířská ulice) podél Nisy až k mostu v Letné ulici. Zhotovitelem stavby je 1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o. Dosud byly provedeny přípravné práce, terénní úpravy a započala pokládka štěrku (podkladních vrstev). Součástí stavby tohoto více než kilometrového úseku páteřní cyklotrasy je i rekonstrukce mostu přes řeku Nisu, vybudování dvou odpočívek, moderního veřejného osvětlení a ozelenění. Dokončení výstavby je plánováno na konec září 2018.

 

 

 

 

 

Nastavení cookies