BIDELIN

     


Projekt: Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína (BIDELIN)

Program: Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020

Cíle projektu:

Cílem je vypracovat územní studii zeleně pro město Liberec a poskytnout dostatečnou argumentaci pro ochranu zeleně na území měst. Pro realizaci tohoto projektu se spojila tři města, a to vedle města Liberec, také město Děčín a město Dresden. Analytickou část zpracuje Univerzita Jana Evangelisty Purkyně z Ústí nad Labem. Projekt se zabývá službami a hodnotami přírody, konkrétně zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína. Cílem je zviditelnit vztah mezi prvky přírodě blízké městské struktury, udržitelného vytváření hodnot a obecného lidského blaha, dále zpracovat návrhy a vytvořit konkrétní příklady implementace.

 
OFICIÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY PROJEKTU  

 

Aktuality

 

19.02.2021

Jak jsou na tom městské ekosystémy v Liberci?

Ústav výzkumu globální změny AV ČR v.v.i. zpracoval dokument, který hodnotí stav ekosystémů a vliv městské vegetace na životní prostředí v Liberci a Děčíně.
 
25.01.2021

Vyšly brožury o významu přírody ve městě

Chcete se dozvědět víc o městské přírodě a jejím významu? Zajímavé brožury jsou k dispozici široké veřejnosti.
 
29.09.2020

Česko-německý diskuzní seminář představil výstupy projektu

Zeleno-modrá infrastruktura nabízí řešení změny klimatu ve městech.
 
Předchozí
1

 

 

O projektu 


Projekt: Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan,
Liberce a Děčína (BIDELIN)
Registrační číslo projektu: 100282320


Období přípravy projektu:  1. 10. 2015 – 14. 4. 2016
Realizace projektu: 15. 4. 2016 - 30. 9. 2020
Celkové výdaje projektu (SML): 69 146,60 EUR


Realizace projektu:

09/2020          Ukončení projektu, prezentace výstupů na webu města
09/2020          Česko-německý diskuzní seminář „Městská příroda v Liberci: co nám přináší a co potřebuje?“
06/2020          Informační leták o projektu
10/2019          Reportáž o projektu v regionální televizi RTM, uveřejnění informací o projektu ve Zpravodaji Liberec
08/2019          Zpracování dokumentu „Doporučení pro jednání pro komunální politiky a úředníky, návody pro zahrnutí ekosystémových služeb do městského plánování“
06/2019          Workshop v Liberci na téma „Systém sídelní zeleně v Liberci“
12/2018          Kontrola a zahájení vyhodnocování výsledků druhého mapování zeleně
06/2018          Uzavření smlouvy o dílo na provedení „Digitalizace dat z 2. mapování veřejné zeleně v intravilánu města Liberce v rámci projektu BIDELIN“
04/2018          Zahájení 2. mapování zeleně v intravilánu města Liberce
09 - 12/2017  Kontrola a vyhodnocení výsledků prvního mapování; příprava druhého mapování – terénní práce, IT podpora
07 - 08/2017  Sběr dat o jednotlivých plochách mimolesní zeleně na území města Liberce
03 - 06/2017  Příprava metodik pro první mapování sídelní zeleně
02/2017          Podpis smlouvy o poskytnutí dotace


Kontakty:

vedoucí manažer projektu
Ing. František Balek

kontaktní osoba:
Ing. Michaela Maturová
vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Tel.: +420 485 243 577
Email:  maturova.michaela@magistrat.liberec.cz

 

 

 

Nastavení cookies