Program rozvoje venkova – III. etapa Zeleného srdce


Zelené srdce Liberec - úpravy lesních cest - III. etapa
Program: PRV
Počátek realizace: 16.3.2012
Konec realizace: 25.6.2012
Finanční objem projektu: 286.800,- CZK
Spolufinancováno z: Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova
Popis: Logo
Program rozvoje venkova

Projekt Zelené srdce Liberec - úpravy lesních cest - III. etapa je poslední etapou rekonstrukcí lesních stezek v lese u Harcovské přehrady, kdy dojde k propojení stezek z II. etapy.

Projekt je součástí jednoho z prioritních rozvojových záměrů zvýšení rozlohy rekultivované veřejné zeleně a využití stávajícího lesního porostu. K tomu byly v roce 2007 vypracovány ucelené koncepce řešení nazvané „Zelené plíce Liberce“ (studie revitalizace veřejné zeleně v okolí přehrady) a „Zelené srdce Liberce“ (dokumentace k územnímu rozhodnutí), které navazovaly na dříve zpracovanou „Studii využití liberecké přehrady a jejího okolí“ z roku 2001. Celkové souvislosti doplňují základní kompoziční vazby, kdy je lesní komplex pohledově propojen se dvěma významnými pohledovými dominantami města, s Ještědem a  s Libereckou výšinou.
Realizací projektu a navržených opatření vhodných k údržbě vytipovaného lesního prostředí se v řešené lokalitě zvýší společenská hodnota příměstského lesa se zvýšenou rekreační funkcí.
Státní zemědělský intervenční fond schválil žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova a přislíbil městu spolufinancování ve výši 88 % celkových způsobilých výdajů projektu tj. 210 320,- Kč.

Celkové náklady na rekonstrukci stezek I.-III. etapy tedy činily více než 5,1 mil Kč.
Popis: http://www.liberec.cz/images/projekty/prv/zelene-srdce-liberce-2.etapa/situace.jpg

Email: cech.martin@magistrat.liberec.cz
Telefon: +420 485 243 575

Nastavení cookies