Dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu financování sociálních služeb poskytovaných na území města Liberec

Dotační titul na podporu financování sociálních služeb poskytovaných na území města Liberec na rok 2023

 

Zastupitelstvo města Liberec usnesením č. 134/2023 dne 25. 5. 2023 schválilo výše dotací pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2023. 

Neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Liberec je určena pro poskytovatele sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje, kteří mají platné pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu. Dotace budou poskytovány na účel stanovený          § 105 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb poskytovatelům sociálních služeb zapsaným v registru.

 

Formulář závazného čerpání dotace na rok 2023

V Závazném čerpání dotace žadatel upraví čerpání dotace dle skutečné výše poskytnuté dotace, a to v rámci původně požadovaných položek a struktury financovaní, tzn. nelze čerpat poskytnutou dotaci na jiné položky, než jaké uvedl v původní žádosti o dotaci, a současně nelze navyšovat původně požadovanou strukturu čerpání. Závazné čerpání dotace bude nedílnou součástí veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

 

Termín pro zpětné zaslání vyplněného formuláře Závazného čerpání je do pátku 30. 6. 2023.

 

 

Kontaktní osoba:
Bc. Klára Hvojníková

tel.: 485 244 962 nebo 775 860 399
e-mail: hvojnikova.klara.@magistrat.liberec.cz

Nastavení cookies