22.02.2017
Jan Král

První projekty IPRÚ za 110 milionů už žádají o dotace

První projekty mohou prostřednictvím Integrovaného plánu rozvoje území Liberec – Jablonec nad Nisou (IPRÚ) konečně žádat o podporu z evropských fondů.

Řídicí výbor na svém 9. jednání schválil soulad pěti projektů za 110 milionů korun se schválenou strategií IPRÚ, a tím umožnil jejich podání do příslušných operačních programů.

Jedná se o čtyři projekty neziskových organizací v oblasti zaměstnanosti, kariérového poradenství a získávání nových kvalifikací pro dlouhodobě nezaměstnané, hendikepované či matky po mateřské dovolené. Dalším projektem, který bude žádat o podporu z Operačního programu Doprava, je rekonstrukce tramvajové trati Rumunská – Palachova, která má řešit nevhodné dopravní uspořádání a zastaralý technický stav dotčeného úseku, přilehlých komunikací, chodníků a zastávek.

Strategie IPRÚ podpoří jak velké dopravní investice, tak i „investice“ do lidí. Obojí má pro rozvoj regionu svůj význam, i když zejména takzvané měkké projekty jsou někdy podceňovány či opomíjeny. Většina dotací v rámci strategie IPRÚ bude směřovat do majetku obcí a kraje, částečně podpoříme i činnost neziskových organizací v sociální oblasti,“ řekl náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace Jan Korytář.

V prvním pololetí roku 2017 se pro podání žádostí v rámci IPRÚ připravuje zhruba 20 projektů v objemu cca 500 mil. Kč, v druhém pololetí pak dalších 10 projektů za zhruba 400 mil. Realizace IPRÚ je tak již v plném proudu. Jedním z velkých projektů, na kterém se pracuje, je i přestupní terminál veřejné dopravy a nový parkovací dům u nádraží ČSAD v Liberci.

V případě liberecko-jablonecké aglomerace bude možné v rámci IPRÚ financovat následující aktivity:

  • nákup nízkoemisních vozidel MHD
  • výstavbu parkovišť P+R a terminálů
  • výstavbu cyklostezek včetně související doprovodné infrastruktury
  • rekonstrukce tramvajových tratí
  • prodloužení tratě do centra Jablonce nad Nisou
  • investice do sociálního bydlení
  • investice do infrastruktury pro poskytovatele sociálních služeb a komunitních center a sociálních podniků
  • rozšíření kapacit mateřských škol
  • výstavba či rekonstrukce a vybavení odborných učeben, laboratoří pro výuku přírodovědných a technických oborů u základních a středních škol

Dále bude možné čerpat finanční prostředky pro oblast zvýšení zaměstnanosti, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných osob a zvýšení uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce.

 

Nastavení cookies