16.11.2016
Jan Král

Liberec má otevřenou cestu k dotacím, ministerstvo schválilo IPRÚ

Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo Integrovaný plán rozvoje území Liberec – Jablonec nad Nisou (IPRÚ), jehož prostřednictvím má vymezené území šanci čerpat v letech 2016 - 2023 z evropských fondů až 2,6 mld. korun.

Během hodnocení nedošlo ke změnám, které by ovlivnily priority IPRÚ, financovatelné aktivity či finanční alokace IPRÚ předložené v původním dokumentu.

Výzvy IPRÚ budou vyhlašovány od konce listopadu 2016. Samotná realizace konkrétních projektů by se pak měla rozjet už v roce 2017.

„Jsem rád, že ministerstvo tuto strategii schválilo, protože je to nezbytný podklad pro to, abychom mohli žádat o dotace, nicméně je důležité, abychom byli úspěšní i v samotných projektech a při čerpání investičních prostředků,“ uvedl primátor Liberce Tibor Batthyány.

„Strategie IPRU je schválená a celá aglomerace tak může začít čerpat celkem 2,6 mld. korun, z nichž připadá zhruba jedna miliarda na Liberec na potřebné projekty. Přípravu některých jsme již rozběhli, většina peněz bude na rozdíl od minulosti směřovat do majetku města. Osobně se snažím hlídat, aby byly tyto evropské peníze využity co nejefektivněji a nešly na zbytečné nebo nepromyšlené projekty. Poděkování patří kolegyním z Odboru strategického rozvoje a dotací, který tuto strategii ve spolupráci s dalšími partnery připravil,“ řekl náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace Jan Korytář.

V případě liberecko-jablonecké aglomerace bude možné v rámci IPRÚ financovat následující aktivity:

  • nákup nízkoemisních vozidel MHD
  • výstavbu parkovišť P+R a terminálů
  • výstavbu cyklostezek včetně související doprovodné infrastruktury
  • rekonstrukce tramvajových tratí
  • prodloužení tratě do centra Jablonce nad Nisou
  • investice do sociálního bydlení
  • investice do infrastruktury pro poskytovatele sociálních služeb a komunitních center a sociálních podniků
  • rozšíření kapacit mateřských škol
  • výstavba či rekonstrukce a vybavení odborných učeben, laboratoří pro výuku přírodovědných a technických oborů u základních a středních škol

Dále bude možné čerpat finanční prostředky pro oblast zvýšení zaměstnanosti, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných osob a zvýšení uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce.

 

Nastavení cookies