03.07.2016
Jan Král

IPRÚ: připravují se kritéria pro hodnocení projektů

Naposledy před prázdninami se sešel Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Liberec – Jablonec nad Nisou (IPRÚ).

Jeho členové se seznámili s průběhem hodnocením strategie ze strany Ministerstva pro místní rozvoj, které Liberci, stejně jako všem ostatním městům, zaslalo připomínky. S těmi se magistrát vypořádává postupně, jelikož vyhodnocování je několikastupňové a zaměřené na různá hlediska. Intenzivní práce na IPRÚ tak budou pokračovat i v letních měsících. Novou verzi strategie by měli zastupitelé schvalovat na konci září. Mezitím je potřeba ještě připravit kritéria pro hodnocení dílčích projektů.

Statutární město Liberec, nositel strategie, bude v rámci Výzvy MMR pro vymezenou oblast aglomerace IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou žádat o dotace z EU v celkové výši 2,59 mld. Kč, z toho:

  • 1,64 mld. Kč v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)
  • 827,7 mil. Kč v rámci Operačního programu Doprava (OP D)
  • 120 mil. Kč v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OP Z)

 

Nastavení cookies