30.03.2017

Veřejné setkání přiblížilo projekty inkluze

Několik desítek ředitelů libereckých základních a mateřských škol, pedagogických pracovníků a zájemců z řad veřejnosti dorazilo v úterý 28. března do Krajské vědecké knihovny v Liberci na veřejné setkání „Jak na inkluzivní vzdělávání“. Záštitu nad akcí pořádanou vládní Agenturou pro sociální začleňování převzal náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu Ivan Langr, který byl zároveň jedním z přednášejících.

Po loňském semináři pro rodiče s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami šlo o další setkání na téma inkluze, tedy začlenění žáků se zdravotním či sociálním handicapem do běžné školy. Podle náměstka primátora Ivana Langra, který je zastáncem a aktivním podporovatelem inkluzivního vzdělávání, mají tato veřejná setkání a diskuze nad tématem velký význam. „Jde totiž o složitou problematiku, která vyžaduje úzkou spolupráci rodičů, školy, zřizovatele a odborníků. A ti všichni by se v oblasti inkluzivního vzdělávání měli umět orientovat,“ komentoval Ivan Langr.

„Věříme, že dobře nastavená spolupráce mezi Agenturou a městem bude nadále pokračovat a priority Strategického plánu a Místního plánu inkluze se podaří naplnit. Jsme rádi, že město Liberec vede takto otevřenou debatu o inkluzivním vzdělávání. Tato setkání jsou účinným nástrojem, jak o tématu inkluze společně diskutovat a zodpovědět si otázky, které účastníky zajímají. Obdobná setkání Agentura pořádá i v dalších lokalitách, se kterými spolupracuje,“ dodal ředitel Agentury pro sociální začleňování Radek Jiránek.

Spolupráce města s Agenturou pro sociální začleňování trvá od začátku roku 2016 a přinesla již řadu výstupů. „Po zmapování sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených lokalit, kterých je v Liberci celkem šestnáct, jsme spolu s Agenturou zpracovali Strategický plán sociálního začleňování na území města, který loni v listopadu schválilo zastupitelstvo a který je pro Liberec stěžejním dokumentem pro sociální oblast na několik nejbližších let,“ informoval Ivan Langr.

Právě Strategický plán sociálního začleňování, stejně jako následně zpracovaný Místní plán inkluze, byly jedněmi z klíčových témat úterního veřejného setkání. Kromě nich Ivan Langr připomněl tříletý projekt „Vzdělávejme společně děti předškolního věku v Liberci“, na který město získalo dotaci takřka 29 milionů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, a projekt „Férové školy v Liberci“. Ten se týká škol základních a v jeho případě město teprve čeká na vyhodnocení žádosti o dotaci. „Oba projekty vznikly s cílem podpořit nástup dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí do mateřských, potažmo základních škol,“ komentoval Ivan Langr.

Veřejného setkání v Krajské vědecké knihovně se kromě dalších hostů zúčastnil také náměstek Veřejného institutu pro další vzdělávání Josef Rydlo, který přítomné ředitele škol a pedagogické pracovníky informoval o aktuálním stavu školské legislativy a jejím uplatnění v praxi po 1. 9. 2016.

 

Nastavení cookies