25.05.2018

Rozpočtový výhled je nedostatečný aneb Předvolební populismus

Rozpočtový náměstek Jan Korytář předkládá k diskusi zastupitelstvu rozpočtový výhled. Prvním nedostatkem je, že tak činí s neomluvitelným zpožděním, a to minimálně rok a půl. Druhým vážnějším nedostatkem je samotný rozpočtový výhled zpracovaný velmi formalisticky, bez jakékoli politické invence či návrhu řešení dlouho známých problémů. Třetím nedostatkem jsou velké chyby ve výhledu obsažené, což mu vytýká finanční výbor a jednotlivé zastupitelské kluby.

Ze všeho největší čtvrtou chybou tohoto výhledu je absence naprostých rozpočtových nutností, které město čekají během příštích let. Ve výhledu zastupitelé nenajdou peníze na opravu ostudné budovy URAN, nejsou tam peníze na roky odkládanou realizaci nové Pastýřské ulice, chybí peníze na opravu bazénu, dopravnímu podniku na nové tramvaje a autobusy… atd. Ten výčet by byl dlouhý.

Prostě jako by tyto nutnosti města vůbec neexistovaly. Na finančním výboru k tomuto tématu lakonicky řekl náměstek Korytář: Nejsou peníze. Ani pokus, ani náznak možných úspor, ani vize nových příjmů, prostě žádná reakce hodná již zkušeného náměstka primátora.

V posledních dnech plní Jan Korytář a Josef Šedlbauer Facebook, noviny a další média svojí myšlenkou na uspořádání celoměstského referenda na několik líbivých témat, která znamenají hluboký a trvalý zářez do městské kasy. Koupě zámku za 100 milionů, a tím tedy další provoz neznámo kolik milio-
nů ročně, hromadná doprava zdarma (kdo by nechtěl, že?) s náklady 30 milionů každý rok, amfiteátr a další.

S drzostí populistů ignorují, že již samotné uspořádání referenda stojí cca 1,5 milionu korun z městské kasy (Jan Korytář s tím v letošním rozpočtu nepočítá). Nevadí jim, jak vystavují úředníky prakticky neřešitelné úloze „jak sehnat lidi do druhých volebních – referendových komisí“, když i do těch volebních se lidé moc nehlásí. Nápadů a námětů chrlí spoustu, ale ani náznakem se nezabývají tím, kde na to chtějí vzít finance.

Jan Korytář předkládá ZM rozpočtový výhled bez vize a peněz na již stávající povinnosti, což mu ale nebrání vyzývat lid, aby závazně městu uložili další a další drahé povinnosti. Je toto normální, je to odpovědné vůči městu? 

Diskusní fórum Nový příspěvek
K této stránce neexistuje žádná otázka / připomínka.

Nastavení cookies