06.02.2021
Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 8. 2. - 14. 2. 2021

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Školství a sociální věci

Pokračujeme v monitorování způsobů výuky v ZŠ v nouzovém (distančně - prezenčním) stavu a situace v otevřených mateřských školách. Stejně tak sledujeme situaci na ulici mezi lidmi bez přístřeší a v azylových zařízeních na území města.

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme debatovat o materiálech do nejbližší rady města (16/2), budeme také pokračovat v přípravě změny pravidel přidělování bytů, která souvisí s únorovým otevřením Centra bydlení Liberec.

Na společném zasedání se sejdou nově jmenované správní a dozorčí rada Komunitních prací Liberec, aby si zvolily své předsedy a zároveň stanovily základní úkoly své činnosti (PO 14.00). Cílem je zlepšit vzájemnou komunikaci s managementem společnosti, vypracovat strategické dokumenty a KPL o.p.s. efektivně řídit.

Společně s kolegy z majetkové správy a ředitelem ČČK Ondřejem Hradcem budeme diskutovat další využití opuštěného objektu v Pastýřské ulici (ÚT 8.30).

Potkám se s předsedou dozorčí rady Botanické zahrady Liberec Jiřím Zavoralem, abychom diskutovali další činnost tohoto orgánu (ST 8.30).

Společně se všemi partnery projektu Férové školy II probereme pokračování aktivit projektu i dopad vypnutí škol na plnění předepsaných indikátorů (ČT 8.00).

S projektovým týmem Centra bydlení Liberec budeme diskutovat otevření jednotného kontaktního místa pro bydlení (ČT 9.30).

Zúčastním se zasedání správní rady Nadačního fondu Eduzměna (ČT 12.30).

Projednávání Analýzy minimálních preventivních programů ZŠ, kterou mi na klíč zpracoval z. ú. Advaita. Analýza ukazuje připravenost/ nepřipravenost našich základních škol na to řešit šikanu. Výsledky přitom nejsou vůbec dobré aj.

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na další část roku 2020; připravujeme webovou stránku, školení pro třídní učitele 6. tříd a vychovatelky družin, probírám s řediteli škol tzv. mapy škol s rizikovými místy aj.), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům (možný dotační projekt) aj.

 

Kultura, cestovní ruch a sport 

V rámci pravidelné porady odboru (PO 8.00) se budeme věnovat zejména přípravě na kandidaturu Liberce na evropské hlavní město kultury 2028 (EHMK) - dokončení analytické části strategie kultury a SWOT analýzy, která je východiskem pro budoucí návrhovou část. Oslovujeme také další čtveřici až šestici ambasadorů, které představíme na jaře. Záznam z úvodní tiskové konference k EHMK s představením prvních ambasadorů (30/11/2020) najdete na https://www.facebook.com/liberec/videos/222101089421572.

Společně s projektovým týmem strategie kultury budeme diskutovat pokračování prací na tomto dokumentu, stejně jako vznikající strategii komunikace. Schválení plánujeme v zastupitelstvu na červen 2021 (ČT 14.00).

 

Ostatní aktivity

Zasedá klub SLK (PO 16.15).

Tisková konference po radě města (ST 13.00).

Zasedá řídicí pracovní skupina pro komunitní plán (ST 14.00).

 

Před schválením

Zasedá rada města (ÚT od 9.00), kam posílám zejména materiály operativní povahy.

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (1. 2. -  7. 2.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

X

Diskusní fórum Nový příspěvek
K této stránce neexistuje žádná otázka / připomínka.

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.