05.02.2022
PhDr. Mgr. Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 7. 2. - 13. 2. 2022

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Školství a sociální věci

V online režimu se potkám s náměstkem ministra školství Václavem Velčovským, abychom debatovali o načasování výzev z Operačního programu J. A. Komenský pro obce a města. Rádi bychom kontinuálně navázali na úspěšný projekt Férové školy II (PO 10.00).

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme opakovaně diskutovat data pro přípravu nové spádové vyhlášky v ZŠ na školní rok 2022/23 (se schválením v únoru - zatím to žádné změny nevypadá, protože pohyby v registru obyvatel nejsou velké), tvorbu nového komunitního plánu či tzv. mapy škol, které v našich ZŠ zopakujeme po třech letech aj.

Potkám se na provozní poradě s vedením ZŠ Orlí, budeme debatovat o zázemí pro děti se speciálními vzdělávacími vadami (ÚT 9.00).

S Jiřím Zeronikem z Doctriny budu řešit provozní záležitosti gymnázia, které užívá prostory na naší ZŠ Sokolovská (ST 14.30).

Sejdu se s krajským náměstkem pro školství Danem Ramzerem, abychom probrali společné záležitosti v této oblasti (ČT 14.00).

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na rok 2022; připravujeme webovou stránku, opakované školení pro třídní učitele 6. tříd a vychovatelky družin, chystáme nové tzv. mapy škol s jejich vyhodnocením), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům (možný dotační projekt), na revizi strategie pro zvyšování kvality vzdělávání aj.

 

Kultura, cestovní ruch a sport 

Liberec bude rozhodnutím zastupitelstva města kandidovat na Evropské hlavní město kultury 2028! Na poradě odboru (PO 8.00) tak mj. budeme dále pokračovat s přípravami na 1. fázi kandidatury - tvorbu přihlášky pro 1. kolo a uspořádání základního týmu (všechny zásadní informace k projektu Liberec 2028 na www.liberec2028.eu), dále budeme diskutovat další provoz plaveckého bazénu, úpravu znění dotačních programů pro sport (pro kulturu/cestovní ruch již zastupitelstvo vyhlásilo) a také přípravu individuálních dotací.

Potkám se s kolegyněmi z Turistického regionu Jizerské hory, abychom diskutovali plány této destinační agentury na letošní rok (PO 14.00).

V rámci převzetí provozu plaveckého bazénu (od 1/1/2022) pokračujeme ve všech souvisejících krocích a pravidelných konzultacích (ST 10.30) - po několikadenní sanitární přestávce jsme otevřeli již 8. ledna 2022! 

S Janou Zedníkovou z agentury Medialogue probereme výstavu o využití i dopadech nejrůznějších energií, která letos v září naváže na úspěšnou expozici o vodě z roku 2020 (ST 14.00).

Sejdeme se (a spojíme online) s našimi ambasadory projektu Liberec 2028 - Evropské hlavní město kultury, abychom jim představili pokračující práce na přihlášce do 1. kola a zároveň se s nimi pobavili o jejich možném individuálním zapojení (PÁ od 9.30).

 

Ostatní aktivity

Porada vedení (PO, ST 9.00 - 11.00).

Tisková konference po radě města (ST 13.00).

Zasedá kolegium Paměti národa (ST 17.00).

 

Před schválením

Zasedá rada města (ÚT od 9.00), kam posílám návrhy dotací programových i individuálních. 

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (31. 1. - 6. 2.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

K. Laurenčíková (ČOSIV) - mediace mezi rodiči a ZŠ

Nastavení cookies