02.01.2022
PhDr. Mgr. Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 3. 1. - 9. 1. 2022

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Školství a sociální věci

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme diskutovat data pro přípravu nové spádové vyhlášky v ZŠ na školní rok 2022/23 (se schválením v únoru), tvorbu nového komunitního plánu, možnosti posilovací očkovací dávky pro lidi bez domova, znění jednotlivých dotačních programů na rok 2022, tzv. mapy škol, které v našich ZŠ zopakujeme po třech letech aj.

S kolegy z odboru strategického rozvoje a dotací a organizace Kontakt budu diskutovat blížící se provoz tzv. Liebiegova paláce po dokončení rekonstrukce na podzim 2022 (ST 14.00).

Sejdu se s partnery projektu Férové školy II (ČT 8.30), abychom diskutovali pokračující aktivity projektu v jeho posledním roce realizace.

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na rok 2022; připravujeme webovou stránku, opakované školení pro třídní učitele 6. tříd a vychovatelky družin, chystáme nové tzv. mapy škol s jejich vyhodnocením), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům (možný dotační projekt), na revizi strategie pro zvyšování kvality vzdělávání aj.

 

Kultura, cestovní ruch a sport 

Liberec bude rozhodnutím zastupitelstva města kandidovat na Evropské hlavní město kultury 2028! Na poradě odboru (PO 8.00) tak mj. budeme dále pokračovat s přípravami na 1. fázi kandidatury - tvorbu přihlášky pro 1. kolo a uspořádání základního týmu (všechny zásadní informace k projektu Liberec 2028 na www.liberec2028.eu), dále budeme diskutovat další provoz plaveckého bazénu, plán akcí na rok 2022 i znění dotačních programů pro kulturu/cestovní ruch a sport.

V rámci přípravy přihlášky do 1. kola soutěže o EHMK 2028 se sejdu s manažerkou projektu Markétou Sabáčkovou, abychom si řekli nejbližší kroky pracovního týmu (ÚT 13.00).

V rámci převzetí provozu plaveckého bazénu (od 1/1/2022) pokračujeme ve všech souvisejících krocích a pravidelných konzultacích (ST 10.30) - po několikadenní sanitární přestávce otevíráme již 8. ledna 2022! 

S kolegy z odboru se detailněji podíváme na definici jednotlivých programů i finančních alokací pro sportovní fond 2022 (ST 15.00).

 

Ostatní aktivity

Porada vedení (PO, ST 9.00 - 11.00).

Udělení čestného občanství in memoriam páteru Antonínu Pavlu Kejdanovi (PO 17.00).

 

Před schválením

Zasedá rada města (ÚT od 9.00), kam posílám jen materiály operativní povahy. 

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (27. 12. - 2. 1.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

x

Nastavení cookies