26.09.2020
Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 28. 9. - 4. 10. 2020

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Školství a sociální věci

Pravidelná porada odboru odpadá.

Pokračujeme ve spolupráci s řediteli v každodenním monitoringu situace v základních a mateřských školách - mapování počtu žáků i učitelů v karanténě, resp. počty covid-19 pozitivních v obou skupinách. 

S panem primátorem se potkáme se zástupci společnosti Senecura, kteří nám představí záměr výstavby domu s pečovatelskou službou (ÚT 9.30).

Na jejich žádost se sejdu se zástupci společností, které v Liberci provozují některá kasina (ÚT 10.30). Debata se patrně povede o současné obecně závazné vyhlášce města o regulaci hazardu, kterou ale vidím jako dlouhodobě udržitelné řešení. Aktuálně platí tzv. přechodný stav, který umožňuje provoz všem, kteří mají licenci MF ČR, od roku 2021 ale regulací pustíme jen 7 konkrétních kasin, jejichž adresy jsou zapsány v příloze vyhlášky.

Sejde se projektový tým na výstavbu nového domova pro seniory a domova se zvláštním režimem v oblasti mezi sídlišti Dobiášova a Broumovská (ÚT 11.30).

Potkám se s jednatelem Sport Parku Liberec Lukášem Přindou (ST 11.00), abychom diskutovali aktuální provozní otázky.

Sejdu se s řediteli kulturních (ST 13.00) a sociálních (ST 14.00) příspěvkových organizací města, abych se dozvěděl novinky z jejich provozu i plány do nejbližšího období. Diskutovat budeme i o rozpočtech organizací na rok 2021, resp. o výši příspěvku města.

S Martinem Chocholou z Agentury pro sociální začleňování budeme probírat některé otázky z oblasti sociálních věcí (ČT 8.30).

Sejdu se se zástupci o.p.s. Rytmus, poskytovatelem sociální služby, která se převážně věnuje klientům s mentálním postižením (ČT 9.00). 

Příprava příspěvku na tzv. konsenzuální konferenci k tématu zabydlování lidí v akutní bytové nouzi a zkušenostem města Liberec v této oblasti od roku 2017.

Příprava rozpočtu 2021 - globální plán redukce výdajových kapitol a hledání mimorozpočtových zdrojů.

Projednávání Analýzy minimálních preventivních programů ZŠ, kterou mi na klíč zpracoval z. ú. Advaita. Analýza ukazuje připravenost/ nepřipravenost našich základních škol na to řešit šikanu. Výsledky přitom nejsou vůbec dobré aj.

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na další část roku 2020; připravujeme webovou stránku, školení pro třídní učitele 6. tříd a vychovatelky družin, probírám s řediteli škol tzv. mapy škol s rizikovými místy aj.), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům (možný dotační projekt) aj.

 

Kultura, cestovní ruch a sport

Pravidelná porada odboru odpadá.

Budu sledovat pokračování zakázky na 2. fázi revitalizace tzv. barokní zahrady u Kostela Nalezení sv. Kříže - Kapli Božího hrobu. Dále se průběžně věnujeme přípravě na kandidaturu Liberce na evropské hlavní město kultury 2028 (EHMK) - aktuálně chystáme jednání řídicího výboru i kulturního lokálního fóra (konec listopadu), kde bychom rádi oficiálně představili záměry města i ambasadory projektu.

 

Ostatní aktivity

X

 

Před schválením

Nezasedá rada ani zastupitelstvo města.

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (21. 9. -  27. 9.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

J. Gubiš (Spolek za estetiku) - přesun sochy S. Nejdla Po válce

p. Seifert (Alzheimer Home) - záměr výstavby domu pro pacienty s Alzheimerovu chorobou v Liberci

Diskusní fórum Nový příspěvek
K této stránce neexistuje žádná otázka / připomínka.

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.