22.01.2022
PhDr. Mgr. Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 24. 1. - 30. 1. 2022

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Školství a sociální věci

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme opakovaně diskutovat data pro přípravu nové spádové vyhlášky v ZŠ na školní rok 2022/23 (se schválením v únoru), tvorbu nového komunitního plánu, možnosti posilovací očkovací dávky pro lidi bez domova (v tomto případě už hledáme jen vhodný termín, záměr už jsme si schválili), či tzv. mapy škol, které v našich ZŠ zopakujeme po třech letech aj.

Sejdu se se zástupci Svazu Němců, abychom dále diskutovali provozní záležitosti spolku i jeho zázemí (ÚT 9.00).

Společně s kolegy z Agentury pro sociální začleňování budeme diskutovat aktuální záležitosti strategie i jednotlivých projektů (ÚT 10.30).

Sejdu se s řediteli kulturních (ST 13.00) a sociálních (ST 14.00) příspěvkových organizací města, abychom probrali aktuality z organizací i plány na letošní rok.

Už podruhé zasedne komise pro bydlení Svazu města a obcí ČR, jíž jsem členem, abychom diskutovali aktuální témata z této oblasti - tentokrát online (ST 15.00).

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na rok 2022; připravujeme webovou stránku, opakované školení pro třídní učitele 6. tříd a vychovatelky družin, chystáme nové tzv. mapy škol s jejich vyhodnocením), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům (možný dotační projekt), na revizi strategie pro zvyšování kvality vzdělávání aj.

 

Kultura, cestovní ruch a sport 

Liberec bude rozhodnutím zastupitelstva města kandidovat na Evropské hlavní město kultury 2028! Na poradě odboru (PO 8.00) tak mj. budeme dále pokračovat s přípravami na 1. fázi kandidatury - tvorbu přihlášky pro 1. kolo a uspořádání základního týmu (všechny zásadní informace k projektu Liberec 2028 na www.liberec2028.eu), dále budeme diskutovat další provoz plaveckého bazénu, plán akcí na rok 2022 i znění dotačních programů pro kulturu/cestovní ruch a sport.

Řídicí výbor pro Liberec 2028 - Evropské hlavní město kultury bude probírat aktuální záležitosti z tvorby přihlášky pro 1. kolo (ÚT 13.00).

V rámci převzetí provozu plaveckého bazénu (od 1/1/2022) pokračujeme ve všech souvisejících krocích a pravidelných konzultacích (ST 10.30) - po několikadenní sanitární přestávce jsme otevřeli již 8. ledna 2022! 

 

Ostatní aktivity

Porada vedení (PO, ST 9.00 - 11.00).

Zasedá výbor pro kulturu a cestovní ruch (PO 14.00).

Zasedá klub SLK (PO od 16.15)

Zasedají předsedové zastupitelských klubů (PO 19.00).

Zasedá výbor pro sociální věci a bezpečnost (ÚT 15.30).

Zasedá výbor pro sport (ST 15.00).

Pietní shromáždění k uctění obětí holokaustu a osvobození Osvětimi (PÁ 15.00).

 

Před schválením

Zasedá zastupitelstvo města (ČT od 15.00), kam mj. posílám návrhy vyhlášení dotačních fondů a další materiály. 

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (17. 1. - 23. 1.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

A. Červenka, M. Štefan (DEX) - projekt na podporu mladých a talentovaných lidí

S. Doubrava (Naivní divadlo) - aktivity AVIAMA

T. Hasil (G300) - kulturní projekty

L. Přinda (SFM) - provozní záležitosti Sport Parku

D. Douša, T. Kaliba (J50) - partnerství Jizerské 50 s městem

Nastavení cookies