20.02.2021
Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 22. 2. - 28. 2. 2021

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Školství a sociální věci

Pokračujeme v monitorování způsobů výuky v ZŠ v nouzovém (distančně - prezenčním) stavu a situace v otevřených mateřských školách. Stejně tak sledujeme situaci na ulici mezi lidmi bez přístřeší a v azylových zařízeních na území města.

S kolegou Jiřím Šolcem se sejdeme se zastupitelem Josefem Šedlbauerem, abychom diskutovali možnou slevu na jízdném pro nízkopříjmové skupiny (PO 11.00).

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme debatovat o aktuálních otázkách - o chystaném vzájemném převodu příspěvkových organizací města a kraje, o věcech souvisejících s otevřením Centra bydlení Liberec (1/3) atd.

Sejdu se s ředitelem Jedličkova ústavu Vladimírem Ptáčkem, abychom debatovali možnost propůjčit organizaci tréninkový byt pro potřeby jejích klientů (ÚT 10.00).

Na jednání s jednatelem Sport Parku Liberec Lukášem Přindou probereme provozní záležitosti sportoviště (ÚT 13.00).

Připojím se na online seminář MŠMT k chystaným dotačním programům z Národního plánu obnovy (ÚT 15.00).

Na kraji se uskuteční 1. schůzka k možnému vzájemnému převodu příspěvkových organizací LK a města (ST 8.00).

Veřejnosti představíme nový Taxík Maxík, který nahradí původní vůz. Dotovaná služba je určena seniorům a lidem se sníženou mobilitou pro přiblížení k lékaři, do lékárny či jiným nákupům (ST 11.00).

Potkám se (online) s řediteli kulturních (ST 13.00) a sociálních (ST 14.00) příspěvkových organizací města, abychom na pravidelné měsíční schůzce diskutovali provozní i finanční záležitosti.

Na pravidelném jednání se zástupci Agentury pro sociální začleňování budeme diskutovat stav projektů v sociální oblasti i revizi strategie začleňování (ČT 9.00).

Projednávání Analýzy minimálních preventivních programů ZŠ, kterou mi na klíč zpracoval z. ú. Advaita. Analýza ukazuje připravenost/ nepřipravenost našich základních škol na to řešit šikanu. Výsledky přitom nejsou vůbec dobré aj.

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na další část roku 2020; připravujeme webovou stránku, školení pro třídní učitele 6. tříd a vychovatelky družin, probírám s řediteli škol tzv. mapy škol s rizikovými místy aj.), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům (možný dotační projekt) aj.

 

Kultura, cestovní ruch a sport 

V rámci pravidelné porady odboru (PO 8.00) se budeme věnovat zejména přípravě na kandidaturu Liberce na evropské hlavní město kultury 2028 (EHMK) - dokončení analytické části strategie kultury a SWOT analýzy, která je východiskem pro budoucí návrhovou část. Oslovujeme také další čtveřici až šestici ambasadorů, které představíme na jaře. Záznam z úvodní tiskové konference k EHMK s představením prvních ambasadorů (30/11/2020) najdete na https://www.facebook.com/liberec/videos/222101089421572.

 

Ostatní aktivity

Porady vedení (PO a ST 9.00 - 11.30).

Zasedá výbor pro kulturu a cestovní ruch (PO 14.00).

Zasedá zastupitelský klub SLK (PO 16.15).

Zasedají předsedové zastupitelských klubů (PO 19.00).

Zasedá výbor pro sociální věci a bezpečnost (ÚT 15.30).

Zasedá výbor pro sport (ST 15.00).

 

Před schválením

Zasedá zastupitelstvo města (ČT od 15.00), kam např. posílám návrhy na udělení medaile města, také vstupní materiál o záměru převodu příspěvkových organizací kraje a města.

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (15. 2. -  21. 2.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

O. Merglová (nábytková banka) - provozní záležitosti

M. Motshagen (FO) - Komunitní práce Liberec

M. Kubišta (FO) - projekt Liberec - EHMK 2028

M. Moc (FO) - sportovní plavání

T. Hasil, P. Michal (Kalendář Liberecka) - cestovní ruch v LBC

Diskusní fórum Nový příspěvek
K této stránce neexistuje žádná otázka / připomínka.

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.