19.02.2022
PhDr. Mgr. Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 21. 2. - 27. 2. 2022

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Školství a sociální věci

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme znovu diskutovat data v jednotlivých školských spádech, vyhlášku ale letos podle všeho měnit nebudeme. Dále probereme přípravu konkurzu na místo ředitelky/ředitele Divadla F. X. Šaldy + ostatní materiály do nejbližší rady města (1/3), tvorbu nového komunitního plánu i tzv. mapy škol, které v našich ZŠ zopakujeme po třech letech.

Setkám se s paní Petrou Jalšovec (DEX), budeme diskutovat o možných projektech v oblasti podpory mladých talentů (PO 15.30).

Potkám se s ředitelkou DDM Větrník Martou Kultovou (ÚT 9.00), abychom debatovali provozní záležitosti domu dětí.

Sejdu se s panem Petrem Komárkem, majitelem ubytovny na Hanychovské ulici, s nímž proberu dlouhodobě neutěšený stav lokality (ÚT 11.00).

Při online setkání se pobavím s řediteli našich základních škol o současném stavu v ZŠ a jejich aktuálních potřebách (ÚT 13.00).

Zúčastním se inaugurace rektora Technické univerzity v Liberci pana Miroslava Brzeziny (ÚT 14.22).

Na konferenci MMR promluvím o zkušenostech Liberce s Agenturou pro sociální začleňování v oblasti vzdělávání (ST 10.00).

Sejdu se s řediteli kulturních (ST 13.00) a sociálních (ST 14.00) příspěvkových organizací města, abychom hovořili o jejich provozních záležitostech. 

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na rok 2022; připravujeme webovou stránku, opakované školení pro třídní učitele 6. tříd a vychovatelky družin, chystáme nové tzv. mapy škol s jejich vyhodnocením), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům (možný dotační projekt), na revizi strategie pro zvyšování kvality vzdělávání aj.

 

Kultura, cestovní ruch a sport 

Liberec bude rozhodnutím zastupitelstva města kandidovat na Evropské hlavní město kultury 2028! Na poradě odboru (PO 8.00) tak mj. budeme dále pokračovat s přípravami na 1. fázi kandidatury - tvorbu přihlášky pro 1. kolo a uspořádání základního týmu (všechny zásadní informace k projektu Liberec 2028 na www.liberec2028.eu), dále budeme diskutovat další provoz plaveckého bazénu, úpravu znění dotačních programů pro sport (pro kulturu/cestovní ruch již zastupitelstvo vyhlásilo) a také přípravu individuálních dotací.

V rámci převzetí provozu plaveckého bazénu (od 1/1/2022) pokračujeme ve všech souvisejících krocích a pravidelných konzultacích (ST 10.30) - po několikadenní sanitární přestávce jsme otevřeli již 8. ledna 2022! 

 

Ostatní aktivity

Porada vedení (PO, ST 9.00 - 11.00).

Zasedá výbor pro kulturu a cestovní ruch (PO 14.00).

Zasedá klub SLK (PO 16.00).

Zasedají předsedové zastupitelských klubů (PO 19.00).

Zasedá výbor pro sociální věci a bezpečnost (ÚT 15.30).

Zasedá výbor pro sport (ST 15.00).

 

Před schválením

Zasedá zastupitelstvo města (ČT od 9.00), kam posílám návrhy dotací programových i individuálních. 

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (7. 2. - 13. 2.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

x

Nastavení cookies