16.07.2022
PhDr. Mgr. Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 18. 7. - 24. 7. 2022

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Školství a sociální věci

Na pravidelné poradě odboru (PO 11.30) si shrneme zápisová čísla do MŠ a ZŠ, budeme diskutovat o vznikajícím komunitním plánu města na léta 2023+ i plánech na posílení odlehčovací služby, která pomáhá osobám pečujícím o zdravotně hendikepované, nebo těžce nemocné členy rodiny.

Zúčastním se jako člen komise konkurzu na místo vedoucí/vedoucího odboru kultury, sportu a cestovního ruchu, vhodnou osobu sháníme už od loňských prázdnin (PO 13.30).

Sejdu se s ředitelem Domova pro seniory Františkov, abychom se pobavili o provozních záležitostech organizace (ÚT 8.30).

S Ivanou Hrubou budu diskutovat o vznikajícím komunitním plánu města na léta po roce 2023 (ČT 13.00).

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na rok 2022; připravujeme webovou stránku, opakované školení pro třídní učitele 6. tříd a vychovatelky družin, chystáme nové tzv. mapy škol s jejich vyhodnocením), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům (možný dotační projekt), na revizi strategie pro zvyšování kvality vzdělávání, na redakci přihlášky do 1. kola EHMK 2028 aj.

 

Kultura, cestovní ruch a sport 

Liberec bude rozhodnutím zastupitelstva města kandidovat na Evropské hlavní město kultury 2028! Na poradě odboru (PO 8.00) tak mj. budeme dále pokračovat s přípravami na 1. fázi kandidatury - tvorbu přihlášky pro 1. kolo a uspořádání základního týmu (všechny zásadní informace k projektu Liberec 2028 na www.liberec2028.eu), dále budeme diskutovat další provoz plaveckého bazénu a akce na zbytek letošního roku (Evropské dny kulturního dědictví, adventní trhy atd.).

Sejdu se s kolegy ze společnosti Bazén Liberec, abychom diskutovali o provozu sportoviště (ST 14.00).

Potkáme se s projektovým týmem pro rekonstrukci budoucího kulturně kreativního centra Linserka a budeme diskutovat o jejím financování (ČT 11.00).

Dále pokračujeme na přípravě přihlášky Liberce do 1. kola soutěže o Evropské hlavní město kultury 2028. Koncept se momentálně překládá do angličtiny, čeká nás grafické zpracování, závěrečná jazyková redakce a tisk. Přihlášku musíme na ministerstvo kultury odevzdat nejpozději 1. září, prezentace obsahu je před 12 člennou mezinárodní komisí (10 členů je jmenováno Evropskou komisí, 2 ministerstvem) plánována někdy na druhou polovinu října - termín ještě není stanoven.

 

Ostatní aktivity

Porada vedení (PO, ST 9.00 - 11.00).

Zasedá klub SLK (PO 16.00).

Seminář o budoucím rozvoji lyžařského areálu Ještěd (ÚT 15.00).

Tisková konference po radě města (ST 13.00).

 

Před schválením

Zasedá rada města, kam posílám materiály spíše operativní povahy (ÚT od 9.00).

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (11. 7. - 17. 7.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

T. Janoušková (hospic) - provozní záležitosti organizace

J. Marada (CEDU) - žákovské parlamenty

J. Němeček (Technické muzeum) - provozní záležitosti

P. Pacas, D. Rýc (Aktivní město) - spolupráce s městem

L. Malingerová (FO) - divadelní společnost Háes

 

Nastavení cookies