15.01.2022
PhDr. Mgr. Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 17. 1. - 23. 1. 2022

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Školství a sociální věci

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme opakovaně diskutovat data pro přípravu nové spádové vyhlášky v ZŠ na školní rok 2022/23 (se schválením v únoru), tvorbu nového komunitního plánu, možnosti posilovací očkovací dávky pro lidi bez domova (v tomto případě už hledáme jen vhodný termín, záměr už jsme si schválili), či tzv. mapy škol, které v našich ZŠ zopakujeme po třech letech aj.

S panem Adamem Červenkou a kolegy z TUL budeme diskutovat o plánu na podporu práce s mladými a talentovanými lidmi, resp. o vizi, jak takové lidi lákat do Liberce (PO 14.30).

Na zasedání řídicí pracovní skupiny pro komunitní plán se budeme bavit o parametrech financování sociálních služeb na území města v roce 2022 a také o přípravě nového komunitního plánu, který objem a zaměření služeb rámují jako strategický materiál. Stávající komunitní plán končí právě v letošním roce (ST 14.00).

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na rok 2022; připravujeme webovou stránku, opakované školení pro třídní učitele 6. tříd a vychovatelky družin, chystáme nové tzv. mapy škol s jejich vyhodnocením), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům (možný dotační projekt), na revizi strategie pro zvyšování kvality vzdělávání aj.

 

Kultura, cestovní ruch a sport 

Liberec bude rozhodnutím zastupitelstva města kandidovat na Evropské hlavní město kultury 2028! Na poradě odboru (PO 8.00) tak mj. budeme dále pokračovat s přípravami na 1. fázi kandidatury - tvorbu přihlášky pro 1. kolo a uspořádání základního týmu (všechny zásadní informace k projektu Liberec 2028 na www.liberec2028.eu), dále budeme diskutovat další provoz plaveckého bazénu, plán akcí na rok 2022 i znění dotačních programů pro kulturu/cestovní ruch a sport.

V rámci převzetí provozu plaveckého bazénu (od 1/1/2022) pokračujeme ve všech souvisejících krocích a pravidelných konzultacích (ST 10.30) - po několikadenní sanitární přestávce jsme otevřeli již 8. ledna 2022! 

Se zástupci spolku G300 budeme probírat plán na resuscitování výjimečného projektu Socha a město, který v roce 2029 oslaví 60 let od svého posledního ročníku (ČT 14.00).

 

Ostatní aktivity

Porada vedení (PO, ST 9.00 - 11.00).

Zasedá klub SLK (PO od 16.15)

Tisková konference po radě města (ST 13.00).

Zasedá výbor pro vzdělání (ČT 16.00).

 

Před schválením

Zasedá rada města (ÚT od 9.00), kam mj. posílám návrhy vyhlášení dotačních fondů a další materiály. 

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (10. 1. - 16. 1.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

J. Zeronik (Doctrina) - provozní záležitosti gymnázia

M. Buzek, O. Červinka (Elset) - akce města v roce 2022

V. Pecka, M. Benda (EDUCA QUALITY, FO) - navazující projekt na Férové školy II

Z. Kofferová (FO) - očkování lidí bez domova

P. Hrubeš (Sport Park) - vyhodnocení EDUCA WEEK 2021 a příprava dalšího ročníku

O. Merglová (Advaita) - financování potravinové a nábytkové banky v roce 2022

L. Rubín, J. Picek (TUL) - projekt Trenéři ve škole

T. Hasil (G300) - Socha a města 1969 - 2029

Nastavení cookies