31.01.2020
Jana Kodymová DiS.

Druhý Festival dobrých nápadů přilákal stovky pedagogů

Motto letošního Festivalu znělo „Aby škola naše žáky bavila“. V tomto duchu proběhlo celé páteční setkání bezmála 300 pedagogů z našeho regionu. Druhý ročník Festivalu dobrých nápadů pořádala v pátek 31. ledna Základní škola v Lesní ulici v Liberci.

Přítomní mohli navštívit vybrané tematické dílny, mohli se také neformálně setkat a vést diskuse se sdílenými zkušenostmi svých praxí. Nabízenými témata dílen byla například čtenářská gramotnost, jazyková oblast, společenské vědy, elementární vzdělávání, společné vzdělávání, environmentální výchova, pohybová výchova, přírodní vědy a jiné.

Vystupující přednesli krátký příspěvek, v němž ze svého úhlu pohledu nasvítili téma pedagogického festivalu „Aby škola naše žáky bavila“, s mottem festivalu „Jít cestou vzájemného učení“.  Do panelové diskuse na téma „LIBERECKÉ VZDĚLÁVACÍ KURIKULUM“ na 2. ročníku Festivalu dobrých pedagogických zkušeností a nápadů přispěl také náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr.

Aby škola žáky i učitele bavila a cítili se v ní spokojeně, ba i šťastně, je jedním ze základních úkolů našeho vzdělávacího systému. A pozitivní výsledek může být jen kombinací kvalitních, kreativních, dobře zaplacených, sebekritických a nikoli frustrovaných učitelů, dětí motivovaných výhradně úspěchem a nikoli deptaných spirálou špatného hodnocení, rozmanitých vyučovacích metod a nikoli přežitého pojetí výkladu látky, otevřené oboustranné komunikace mezi školou, rodinou, popř. i třídním kolektivem a nikoli hrází mlčení a také všeobecně lidského a partnerského a nikoli nesmlouvavě autoritativního přístupu“ uvádí náměstek Ivan Langr.

 „Věříme, že každého účastníka obohatila nejen inspirace pro pedagogickou práci, ale i příležitost setkat se kolegyněmi a kolegy z ostatních škol. Děkujeme všem lektorům, že nám pomohli vytvořit poměrně bohatou nabídku aktivit,“ Jiří Dvořák, komentoval ředitel Základní školy v Lesní ulici.

Festival byl financován v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro oblast Liberecko II,

reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010691, jehož realizátorem je Místní akční skupina v Podještědí, z.s.

Nastavení cookies