26.04.2023
Matyáš Moc

Zastupitelský deník Matyáše Moce | duben 2023

Jak se to má na radnici v dubnu? I tentokrát se toho stihlo udát poměrně dost.

Z vlastní iniciativy jsem se sešel s náměstkem Šolcem a dopravním ředitelem Dopravního podniku Hettnerem za účelem diskuse podnětů ke zlepšení městské hromadné dopravy v Liberci. Mezi probíranými tématy byl např. nový odbavovací systém, elektronické tabule, typy jízdenek, sbírání připomínek od občanů v aplikaci, stav vozového parku nebo také noční linky. Za věnovaný čas a zasvěcení do kontextu některých kroků z posledních let jsem rád a věřím, že na část nápadů v budoucnu navážeme.

Sešly se také oba výbory, ve kterých působím. Ve výboru pro vzdělávání jsme doporučili ke schválení dotaci na stravování žáků škol nezřizovaných Libercem (soukromé a církevní) ve výši 11 Kč na odebraný oběd. Na jednání výboru pro plánování území a dopravu jsme podpořili nové usnesení ke studii proveditelnosti Andělská Hora, kde budeme požadovat novou variantu, která posoudí a zapracuje schopnost zadržování vody v krajině s nutností minimalizace negativních zásahů na území Machnína.

Poslechnout jsem si přišel také setkání vedení města s občany Horního Hanychova a představení projektu Rekonstrukce městského bazénu, která by měla začít počátkem příštího roku. Pro RTM Liberecko jsem dával komentář k novele zákona o matrikách a naší zastupitelské iniciativě oddávání stejnopohlavních párů. Kolega Petr Slanina měl tu čest v sobotu uskutečnit první takový obřad za účasti zastupitele v Libereckém kraji.

A info na závěr! Zítra se uskuteční další zasedání Zastupitelstva města Liberec, na které vás všechny zvu –⁠ ať už online či fyzicky. Tak případně na viděnou ve čtvrtek 27. dubna od 15:00.

Nastavení cookies