25.03.2023
Matyáš Moc

Zastupitelský deník Matyáše Moce | březen 2023

Jak se to má na radnici v březnu? Role oddávajícího jsem se k dnešku ujmul již podeváté a opět to byl jedinečný zážitek.

V minulém týdnu se sešel výbor pro vzdělávání, kde jsme dostali aktuální informace ke kapacitní situaci na ZŠ Ostašov a k vzniku 6 kmenových učeben pro 180 žáků na ZŠ Švermova. Byli jsme ujištěni ze strany paní náměstkyně, že se bude s dispozicemi jednotlivých tříd ještě pracovat, aby se dosáhlo většího prostoru pro žáky.

Rada města mě zároveň na svém zasedání 21. 3. jmenovala jedním z členů konkurzní komise pro výběr budoucího ředitele zmiňované ZŠ Švermova. Na tuto zkušenost se těším a věřím, že vybereme osobu, které bude vlastní přicházet s novými a neotřelými nápady směřujícími k rozvoji školy, ještě větší přívětivosti vůči žákům i učitelskému sboru.

Na úterý mám v kalendáři výbor pro plánování území a dopravu, kde zaujmeme stanovisko vůči studii proveditelnosti Andělská Hora a plánovací smlouvě k prodloužení ulice Kopretinová. Seznámeni bychom také měli být s přípravou projektů 1. a 2. etapy Strategie udržitelné mobility a liberecké „Central station“.

Zastupitelstvo města Liberec nás pak čeká ve čtvrtek 30. března od 15:00. Stavit se může kdokoliv.

Nastavení cookies