28.01.2019

Týdeník primátora: 4. týden (21.1. - 27.1.2019)

Pondělí 21.1.
 V Liberci se koná setkání akcionářů Severočeské vodárenské společnosti. Pro občany téměř nenápadná společnost, ale její majetek ale činí asi 110 miliard Kč. Město Liberec vlastní 11% akcií a ze 430 obcí a měst je největší. Rozsah majetku SVS na území dvou krajů je v rámci ČR ojedinělý: 54 úpraven vody, 994 vodojemů, 8982 km vodovodů, 192 čistíren odpadních vod a 3954 km kanalizace. Přibližně 1 miliarda Kč ročně jde do obnovy vodárenského majetku, z toho potřebujeme 100 mil.Kč ročně v Liberci.

Úterý 22.1.
 Začíná 6 hodinové jednání Rady města s 80 body. Jedním z nich je i nové zadání koncepční studie "Rekonstrukce a stavební úpravy Městského plaveckého bazénu v Liberci”. Ohledně rekonstrukce bazénu začínáme bohužel od začátku, protože předchozí projekt rekonstrukce bazénu vyšplhal do nereálných nákladů za 750 mil.Kč.
 Z rady města odjíždím do Prahy do Poslanecké sněmovny na setkání s ministrem školství Robertem Plagou a jeho náměstkem pro sport. Tématem jednání je financování obnovy libereckých sportovišť, mimo jiné je řeč také o bazénu.

Středa 23.1.
 Celé dopoledne opět řešíme rozpočet města. Rozpočet má stále 1500 položek a výdaje za 2,3 miliardy Kč. K rozpočtu budeme zveřejňovat seznam dalších potřeb města, jako je např. 600 mil.Kč na bazény, 300 mil.Kč do silnic a chodníků, vyšší peníze pro údržbu zeleně a stovky dalších položek, které by si město zasloužilo. Každou korunu musíme pečlivě promyslet a rozhodnout, kam ji poslat. 
 Až do pozdního večera přijímám návštěvy a občany. Jedním z nich je i občan Horního Hanychova, který si stěžuje na ubytovnu na ulici Ještědská. V Liberci si už umíme s ubytovnami poradit tím, že je vyhlásíme za bezdoplatkovou zónu. Majitelé nemovistosti tak ztratí nárok na příspěvek na bydlení a je klid.

Čtvrtek 24.1.
 Dopoledne jednáme o výstavbě dalších městských bytů. Město jich má asi kolem 1000 bytů, dalších 56 je nyní v rekonstrukci. Dalších 100 chceme postavit v Rochlici v ulici Na Žižkově. 
 Odpoledne absolvujeme první výjezd vedení města a to do Horního Hanychova. Nejdříve návštěva ZŠ Švermova, poté ZŠ Ještědská, lyžařského areálu Ještěd - TMR. Od 17 hodin na nás čeká dvouhodinové setkání s osadním výborem a asi stovkou občanů v hasičárně. Odnášíme si asi 50 požadavků za několik desítek milionů Kč.

Pátek 25.1.

Celý den jsem si vyhradil pro tzv. hejtmanský den Martina Půty, který se koná právě v Liberci. Společně od rána absolvujeme setkání na radnici, poté ve spalovně odpadů Termizo, fabrice Knorr-Bremse. Odpoledne jedeme do ZOO nikoliv za zvířaty, ale ředitelem ohledně plánu na obnovu a rozříření výběhů pro tygry. V 17 hodin máme setkání s cca 50 občany v Kině Varšava. Večer ještě stíhám setkání s velitelem vojenské posádky plk.Navrátilem na vojenském plese v DK Liberec.

Sobota 26.1.
 Dopoledne jsem byl na setkání s dobrovolnými hasiči v Pilínkově, odpoledne u dobrovolných hasičů ve Vesci. Práce a obětavost dobrovolných hasičů pro město a obyvatele je úctyhodná. 

 

Nastavení cookies