22.10.2019

Rok od voleb

V rámci koalice nám daří naplňovat jak koaliční prohlášení, tak i volební program Starostů pro Liberecký kraj. Nejsou za námi zatím vidět žádné velké dopravní stavby ani nové domy. Postupnými kroky ale směřujeme k naplňování vašich potřeb i potřeb celého města.

Hodnocení naplňování volebního programu by zabralo několik stránek Zpravodaje. Já se vám pokusím shrnout pár nejzásadnějších kapitol, které považuji za prioritní.

Správa města 
V rámci koalice jsme jednotní a vše stavíme na širokém konsenzu. Potkávám se s vámi u vás ve čtvrtích, na ulicích i na radnici a snažím se řešit vaše problémy. Snažíme se vás více informovat o dění ve městě, například na televizi RTM, Facebooku, webu města a ve Zpravodaji. 

Rozvoj města
Zřídili jsme Kancelář architektury města, která už nyní pozitivně ovlivňuje vývoj architektury a urbanismu v Liberci. S vámi projednáváme, jak by mělo vypadat vaše okolí, jako například na Tržním náměstí. S odborníky řešíme budoucí podobu veřejného prostoru a veřejných budov. Slib dokončení územního plánu nabývá stále reálnějších obrysů a v roce 2021 by měl být schválen. Řešíme architektonický i technický návrh ulice Nové Pastýřské, která bude levnější i zelenější. Ve spolupráci s Libereckým krajem připravujeme 4 parkovací domy pro Liberec: u nádraží, nemocnice, zoo a krajského úřadu. 
Jsme dobrými hospodáři, trvale snižujeme dluh města! Za rok 2019 jsme ho dokázali snížit o 100 milionů korun, aktuálně činí 1,65 mld. Kč.

Doprava
Děláme pro vás cenově dostupnější MHD. Snažíme se vás maximálně informovat o plánovaných i běžících dopravních uzavírkách s předstihem. Už letos zlepšujeme stav silnic a chodníků ve městě, zahájili jsme 20 nových staveb, např. oprava tramvajových tratí Riegrova - Masarykova, Soukenné náměstí - Jánská ulice, Tržní náměstí, ul. Boženy Němcové, křižovatka v Jeronýmově a další. Dokončili jsme cyklostezku u Nisy. Zvýšili jsme cílené kontroly městské policie na nepovolený vjezd aut do pěších zón centra.

Školství a kultura 
Snažíme se zlepšovat stav našich základních škol, na ZŠ v Ruprechticích byla dokončena kompletní rekonstrukce, na ZŠ 5. května a Broumovská byla rekonstrukce zahájena. Investovali jsme do zázemí divadla F. X. Šaldy. Bojujeme proti šikaně na ZŠ, například v rámci projektu Princezna Julie, a podporujeme i alternativní formy vzdělávání.
 Rekonstrukce bazénu vyjde městskou kasu levněji, než se původně plánovalo: vydáváme se úspornější cestou, původní náklady 800 milionů Kč se pokusíme snížit na polovinu.

Čistota a veřejná prostranství města
Mizí nevzhledný parovod z koryta Nisy a nahrazujeme ho úspornými rozvody. Nejsou nám lhostejné klimatické změny a zřídili jsme Radu pro klima, která nám odborně pomůže složité téma řešit. Čisté a uklizené město je důležitou vizitkou, proto jsme se zaměřili hlavně na MHD terminál.

Sociální záležitosti
Dokončili jsme rekonstrukci azylového domu pro ženy a děti a rekonstruujeme bytové domy. Problematiku soužití ve Vojanově ulici jsme vyřešili dvěma bezdoplatkovými zónami. Nový seniorský ombudsman pomáhá těm nejohroženějším.

Bezpečnost
Zvýšili jsme počet městských strážníků a na Fügnerově, kde můžete každodenně potkávat speciální hlídku. Nepovoleným hudebním akcím jsme dali červenou: prosadili jsme vyhlášku proti nelegálním hudebním zábavám ve městě. Omezili jsme používání pyrotechniky. Pro dobrovolné hasiče ve Vesci jsme pořídili novou cisternovou automobilovou stříkačkou.

Děkuji všem spolupracovníkům magistrátu města za jejich práci. Bez jejich nasazení a obětavosti bychom těchto výsledků nedosáhli. 

 

Nastavení cookies