PS Zaměstnanost

Členové pracovní skupiny:

1

JUDr. Marek Řeháček

MMJNN, tajemník

2

Mgr. Zora Machartová

Sdružení TULIPAN

3

Mgr. Petr Tulpa

LK - člen rady kraje, řízení rezortu zdravotnictví

4

Ivana Sulovská

Centrum Kašpar

5

Naděžda Josífková

Centrum sociálních služeb, p. o., řed.

6

Ing. Hana Dašková

MMJNN, ved. odd. personálu VPP

7

Ing. Elena Čermáková

Úřad práce - ředitelka

8

Mgr. Michal Holý

Úřad práce - vedoucí oddělení trhu práce

9

Bc. Klára Tekelyová, DiS.

SML, Komunitní práce o.p.s.

10

Mgr. Eva Friedrichová

Úřad práce Liberec, odd. zaměstnanost

 11

Ing. Martin Čech

Vratislavice, tajemník

12

Aleš Urbánek

Preciosa

 13

Lenka Polívková

Služby zaměstnanosti

Nastavení cookies