PS Udržitelná mobilita

 Členové pracovní skupiny:

1

Ing. Martin Čulík

ŘSD, představenstvo DPMLJ

2

Ing. Vladislav Rozsypal

SML, odbor HA

3

Vladimír Mastník

LK - člen rady kraje, řízení rezortu dopravy

4

Ing. Jiří Hruboň

ředitel KORID

5

Ing. František Chlouba

MMJNN, vedoucí odd.krizového řízení

6

Bc. Luboš Wejnar

DPMLJ, ředitel

7

Ing. Viktor Liška

KÚLK, odd. dopravní obslužnosti

8

Ing. Václav Šrédl

Vratislavice

9

Milan Benda

SML, odbor správy veřejného majetku

10

Bc. Marek Řehořek

SML, odbor SR

11

Mgr.Jindřich Felcman

KÚLK

Nastavení cookies