26.06.2014
Karel Horník

Strategické cíle IPRÚ vymezují pět oblastí, od infrastruktury po trh práce

Jedním z hlavních úkolů při tvorbě Integrovaného plánu rozvoje území Liberec - Jablonec nad Nisou (IPRÚ) se zabýval přípravný výbor na své 7. schůzi v úterý 24. června na liberecké radnici.

Výbor projednal globální cíl a strategické cíle (témata) pro doporučené území. Strategických cílů je celkem pět a vymezují oblasti, jako je technická infrastruktura, životní prostředí, podmínky pro život, správa území, ekonomika a trh práce. Finální podobu dostala také dlouhodobá vize IPRÚ, která představuje aglomeraci Liberec – Jablonec jako silné a dynamické centrum kraje a významnou rozvojovou oblast České republiky.

V současnosti je dokončena a na webu města zveřejněna analytická část, která především vymezuje zájmové území a témata, jež je potřeba ve stanoveném území řešit. S postupem přípravy IPRÚ a s vypracovanou socioekonomickou analýzou se již seznámili liberečtí radní a zastupitelské kluby. „Připomínky radních i zastupitelů jsme přijali a zapracovali,“ poznamenal Jiří Rutkovský, náměstek primátorky a člen Přípravného výboru IPRÚ.

Postaven a doplněn byl také expertní tým. Představuje odborníky na vybraná rozvojová témata a jeho rolí bude podílet se na tvorbě návrhové části integrovaného plánu rozvoje území. Podle náměstka Jiřího Rutkovského bude mít veřejnost dostatek času se s návrhem seznámit a připomínkovat jej.

„Po zveřejnění podkladů připravíme na říjen prezentace a veřejné debaty, abychom do tvorby integrovaného plánu zapojili také veřejnost. Předtím však chystáme na konec července seminář, kde veřejnost seznámíme nejen s aktuálním stavem IPRÚ, ale také s aktualizací strategie rozvoje města 2014 - 2020,“ uvedl náměstek.

Analytická část, aktualizovaný harmonogram a další podrobnosti a aktuality o přípravě IPRÚ jsou dostupné na webu města na adrese www.liberec.cz/IPRU.

Nastavení cookies