17.12.2014

Řídící výbor IPRÚ by měl mít třináct členů včetně odborníků z řad veřejnosti

Noví představitelé statutárních měst Liberce a Jablonce nad Nisou se 17. prosince poprvé sešli nad tématem dokončení Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ) Liberec – Jablonec nad Nisou. Jde o základní rozvojový dokument, který umožní realizaci integrovaných projektů v období 2014 – 2020.

Jednání primátorů Tibora Batthyányho a Petra Beitla spolu s náměstky pro rozvoj Janem Korytářem a Lukášem Pletichou se zúčastnili také odborníci z patřičných odborů, a to s cílem seznámit všechny zúčastněné s aktuální fází přípravy IPRÚ. „Shodli jsme se, že obě strany by měly co možná nejdříve odsouhlasit návrh Memoranda o spolupráci na přípravě IPRÚ,“ uvedl primátor Liberce Tibor Batthyány. Finální znění deklarace společných zájmů statutárních měst při přípravě na nové programovací období EU by zastupitelstva Liberce i Jablonce nad Nisou měla schvalovat hned v lednu příštího roku.

Ze středečního jednání dále vyplynulo, že je potřeba specifikovat tři až čtyři základní témata, na která se při čerpání evropských dotací soustředit a řeč přišla také na rozdělení financování rozvojového dokumentu. Jednou z možností je rozdělit jej podle poměru obyvatelstva. V takovém případě by Liberec zaplatil dvojnásobek toho, co Jablonec nad Nisou (poměr 2:1).

V lednu pak budou obě města nominovat členy do Řídícího výboru IPRÚ. „V tomto případě bude Liberec nominovat pět svých zástupců a Jablonec nad Nisou čtyři. Další čtyři členové pak vzejdou z odborníků z neziskového sektoru, akademické půdy či hospodářské komory,“ konstatoval primátor Tibor Batthyány s tím, že dva z pěti zástupců statutárního města Liberec by měli být politici a zbylí tři odborníci, kteří již mají zkušenosti s evropskými dotacemi.

K dosavadní pracovní verzi IPRÚ již padlo více než 400 připomínek. Bude nutné zřídit pracovní skupiny a vrátit se k revizi strategického zaměření a k návrhové části. Kromě toho bude nutné IPRÚ zrevidovat s ohledem na aktualizovanou metodiku. Podle náměstka primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace Jana Korytáře chce mít město proces přípravy IPRÚ a potenciální využití cca 2 miliard evropských dotací maximálně pod kontrolou, a proto by některé práce, které dosud zastávaly externí firmy, měly přejít zpět na město. Z toho důvodu bude s přípravou projektu IPRÚ pomáhat nový stálý zaměstnanec Magistrátu města Liberec.

Text a foto: Jan Vrabec

 

Nastavení cookies