Předvýzva nositele IPRÚ k předkládání projektových záměrů

Statutární město Liberec jako nositel IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou vyhlašuje soutěžní předvýzvu na zařazení projektových záměrů do IPRÚ Liberec- Jablonec nad Nisou.

Projektové záměry budou porovnávány mezi sebou v daném specifickém cíli IPRÚ v Pracovních skupinách IPRÚ (Udržitelná mobilita, Zaměstnanost, Vzdělávání, Sociální soudržnost) a následně v Řídicím výboru (dále ŘV) IPRÚ. Podporu obdrží projektové záměry, které splní podmínky předvýzvy, v pořadí od nejlepšího podle výsledku věcného hodnocení až do přidělení celé alokace předvýzvy. Výběr projektových záměrů bude proveden až po zhodnocení všech projektových záměrů.

Projekty, které budou podány v rámci této předvýzvy a budou zařazeny do zásobníku projektů IPRÚ, budou zvýhodněny při podávání definitivních žádostí v řádných výzvách, protože automaticky získají potvrzení o projednání projektu v rámci pracovních skupin a ŘV IPRÚ, které je v řádných výzvách podmínkou přijatelnosti.

Podmínky přijatelnosti v řádných výzvách se mohou dodatečně změnit na základě změny metodických pokynů Ministerstva pro místní rozvoj ČR k IPRÚ a nositel si proto vyhrazuje právo úprav či změn podmínek přijímání žádostí a úprav či změn projektů ve spolupráci s žadatelem na základě změn těchto pokynů.

 

 

 

 

Vyhodnocení předvýzvy IPRÚ

V následující tabulce je přehled projektových fiší podaných v rámci předvýzvy. Přehled je uveden včetně výsledků jejich hodnocení, které se skládalo z obecného hodnocení a hodnocení specifických kritérií, provedeného tématickými pracovními skupinami. Z uvedených projektů budou klíčovými aktéry území vybrány strategické projekty pro území IPRÚ.

 

Nastavení cookies