28.07.2015
Jan Král

Předvýzva IPRÚ k předkládání projektových záměrů

Liberec jako nositel Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ) Liberec - Jablonec nad Nisou vyhlásil soutěžní předvýzvu na zařazení projektových záměrů do IPRÚ Liberec - Jablonec nad Nisou.

Záměry je třeba odevzdat do poledne 13. srpna na liberecký magistrát, oddělení rozvojové koncepce nebo na podatelnu v historické budově radnice.

Projektové záměry budou porovnávány mezi sebou v daném specifickém cíli IPRÚ v pracovních skupinách a následně v Řídicím výboru (ŘV) IPRÚ. Podporu obdrží ty záměry, které splní podmínky předvýzvy, v pořadí od nejlepšího podle výsledku věcného hodnocení až do přidělení celé alokace předvýzvy. Výběr projektových záměrů bude proveden až po zhodnocení všech projektových záměrů.

Projekty, které budou podány v rámci této předvýzvy a budou zařazeny do zásobníku projektů IPRÚ, budou zvýhodněny při podávání definitivních žádostí v řádných výzvách, protože automaticky získají potvrzení o projednání projektu v rámci pracovních skupin a ŘV IPRÚ, které je v řádných výzvách podmínkou přijatelnosti.

Podmínky přijatelnosti v řádných výzvách se mohou dodatečně změnit na základě změny metodických pokynů Ministerstva pro místní rozvoj ČR k IPRÚ a nositel si proto vyhrazuje právo úprav či změn podmínek přijímání žádostí a úprav či změn projektů ve spolupráci s žadatelem na základě změn těchto pokynů.

Pracovní skupiny IPRÚ

Pracovní skupiny IPRÚ jsou čtyři, jejich obsazení schválila zastupitelstva obou měst letos v červnu. Skupiny mají dva letní měsíce k tomu, aby připravily konkrétní projekty. Čítají 11 až 13 členů a v jejich čele stojí komunikátor. Čtveřici tvoří: Udržitelná mobilita (komunikátor Martin Čulík, 11 členů), Sociální soudržnost (Zora Machartová, 13), Zaměstnanost (Marek Řeháček, 13) a Vzdělávání (Robert Gamba, 13).

„Úkolem těchto týmů je příprava společné strategie v daných oblastech. Musí zrevidovat pracovní verzi ze srpna loňského roku a stanovit specifické cíle a opatření. V závěru svého působení vyberou nejvhodnější projekty k žádosti o dotace z operačních programů. Jejich rozhodnutí schválí Řídicí výbor IPRÚ a poslední slovo budou mít zastupitelé obou měst,“ vysvětluje vedoucí oddělení rozvojové koncepce Dana Štefanová.

Schůzky v průběhu letních měsíců jsou nutné proto, aby byl integrovaný plán v září připravený pro hodnocení vlivu na životní prostředí, které je časově velmi náročné. Výzvu na předkládání dopracovaných Dokumentů IPRÚ včetně SEA by mělo ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásit začátkem srpna 2015 a měla by být průběžná.

Kontaktní osoby a adresy pro přijímání záměrů do předvýzvy

Jednotlivé předvýzvy

 

Nastavení cookies