25.07.2014

Představení tvorby IPRÚ veřejnosti

Ve čtvrtek 24. července 2014 v prostorách radnice proběhlo představení Aktualizace strategie rozvoje statutárního města Liberec 2014 - 2020 a při té příležitosti byl věnován prostor i dalšímu významnému strategickému dokumentu, Integrovanému plánu rozvoje území Liberec – Jablonec nad Nisou. Veřejné besedy se zúčastnilo cca 40 lidí.

Vedoucí projektu, Ing. Lauerman představil průběh tvorby integrované strategie a přiblížil náplň v současné době projednávané návrhové části dokumentu. Ing. Štefanová z odboru strategického rozvoje a dotací účastníkům besedy přiblížila princip územní dimenze a možnosti čerpání finančních prostředků z Evropské unie, včetně principu čerpání peněz prostřednictvím individuálních projektů nebo prostřednictvím integrovaných projektů v souladu s územní dimenzí. Kromě toho přiblížila principy tvorby, které jsou stanoveny například v Metodickém pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 - 2020 nebo Národním dokumentu k územní dimenzi, které bude schvalovat vláda.

Prezentace Ing. Štefanové a Ing. Lauermana jsou ke stažení zde:

Nastavení cookies