29.08.2014

Pracovní verze IPRÚ Liberec - Jablonec nad Nisou

IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou je základním rozvojovým dokumentem, který umožní realizaci integrovaných projektů v období 2014 – 2020. Máte možnost pracovní verzi integrované strategie připomínkovat a zapojit se tak do přípravy tohoto dokumentu.

Rada města schválila dne 26. srpna 2014 pracovní verzi IPRÚ, která mohla být následně, v souladu s podmínkami dotace z Operačního programu Technická pomoc, odeslána na Ministerstvo pro místní rozvoj ke zveřejnění na stránkách Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj ke připomínkování.

Současně vláda dne 27. srpna 2014 schválila Národní dokument k územní dimenzi a Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 – 2020. Nyní je tedy možné pokračovat v přípravě IPRÚ, ustanovit chybějící prvky organizační struktury a dopracovat návrhovou část integrované strategie.

Pracovní verze IPRÚ je zde dostupná ke stažení, připomínkovat ji lze do 15. listopadu 2014.

Kontaktní mail pro připomínky: ipru@magistrat.liberec.cz
Kontaktní osoba: Ing. Michal Vereščák, manažer IPRÚ
Termín podávání připomínek do: 15.11.2014

Nastavení cookies