01.12.2014

Pracovní setkání zástupců Komunitního plánování rozvoje sociálních služeb a pracovního týmu IPRÚ

Ve středu 26. listopadu 2014 se ve Vratislavicích nad Nisou uskutečnilo pracovní setkání zástupců Komunitního plánování rozvoje sociálních služeb a pracovního týmu IPRÚ Liberec - Jablonec nad Nisou (které navazovalo již na setkání v Liberci a Jablonci s Řídícími skupinami KPSS).

Byli pozváni účastníci Komunitního plánování sociálních služeb z Liberce, Jablonce nad Nisou, Hrádku nad Nisou a Chrastavy a Libereckého kraje. Na setkání z Hrádku ani Chrastavy bohužel nikdo nedorazil, přijel však zástupce Agentury pro sociální začleňování, zástupce Krajského úřadu v Liberci a zástupci Technické univerzity Liberec z Katedry pedagogiky a psychologie.
Nejprve se účastníci znovu stručně seznámili s pracovní verzí IPRÚ, poté jim členové IPRÚ týmu poděkovali za připomínky k pracovní verzi, které poslali za svoji oblast (přes 240 připomínek). Byl představen další postup při dokončení IPRÚ.
Nejdůležitější částí programu byla společná tvorba záměrů a vyplňování pracovní verze projektové fiše v oblasti sociálních služeb. Byla zmíněna důležitost nalezení takových záměrů, které jsou pro území specifické, důležité a integrují řešení problémů právě do tzv. Integrovaných projektů řešitelných prostřednictvím IPRÚ. Přesto mohou účastníci žádat i o individuální projekty do jednotlivých OP 2014-2020. Přes IPRÚ by měly jít jen ty nejdůležitější, s největším dopadem na celé území.
Prázdný formulář projektové fiše pro náměty záměrů do IPRÚ je zveřejněn na http://www.liberec.cz/ipru/
Vyplněné projektové fiše i z jiných oblastí je možné zaslat na mail: ipru@magistrat.liberec.cz

Nastavení cookies