18.05.2015
Jan Král

Města Liberec a Jablonec nad Nisou podepsala smlouvu o spolupráci, o dotace usilují společně

Primátoři Liberce a Jablonce nad Nisou, Tibor Batthyány a Petr Beitl, podepsali Smlouvu o spolupráci při výkonu činností souvisejících s přípravou a realizací Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ) Liberec - Jablonec nad Nisou.

Stalo se tak při prvním jednání Řídícího výboru IPRÚ ve středu 13. května 2015 na liberecké radnici.

V rámci IPRÚ obě sousedící města spojí síly, připraví strategii rozvoje společného území a budou tak usilovat o získání evropských dotací na realizaci projektů s dopadem na liberecko-jabloneckou aglomeraci v programovém období EU 2014 – 2020.

Smyslem uzavřené smlouvy je úprava vzájemných vztahů obou měst při přípravě a realizaci Integrovaného plánu rozvoje území. „Nejprve musíme připravit společnou strategii včetně cílů, jak ji naplnit. O podobě strategie budou po prověření jejího vlivu na životní prostředí rozhodovat zastupitelstva obou měst. Poté celou strategii (IPRÚ) předložíme do výzvy Ministerstva pro místní rozvoj. Po schválení strategie jako celku budeme mít jistotu, kolik dotačních prostředků bude následně možné čerpat z operačních programů: Integrovaný regionální operační program, operační program Zaměstnanost a operační program Doprava na projekty zahrnuté do IPRÚ,“ konstatuje liberecký náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace Jan Korytář. „Čeká nás hodně práce, ale mělo by to stát za to,“ dodává primátor Tibor Batthyány.

Na prvním jednání řídícího výboru (ŘV IPRÚ), jemuž předsedá náměstek Jan Korytář, se projednávalo kromě jiné vymezení území IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou, jeho strategické zaměření a počet a témata pracovních skupin včetně způsobu jejich složení.

„Počítáme se zřízením čtyř pracovních skupin. Na jejich obsazení vyhlásíme výzvu na městských webech, oslovíme i odborníky z jednotlivých tematických oblastí a využijeme již přihlášených členů expertního týmu pro pracovní verzi IPRÚ, která vznikla vloni,“ říká Jan Korytář. Pracovní skupiny se tak budou věnovat oblastem dopravy, sociální soudržnosti, zaměstnanosti a vzdělávání. Sestavené by měly být v první polovině června, aby okamžitě mohly začít pracovat na konkrétní podobě integrovaného plánu.

Projekty zahrnuté do IPRÚ mohou dosáhnout na evropské dotace Programového období EU 2014 - 2020, s realizací nejpozději do roku 2023. „Je to poslední možnost, kdy je možné pracovat s velkými penězi z EU, jež budou mít významný dopad do rozsáhlého území,“ připomíná místopředseda řídícího výboru a náměstek pro rozvoj Jablonce Lukáš Pleticha.

 

Nastavení cookies