19.05.2014
Jan Král

Města Liberec a Jablonec jsou o krok blíže evropským penězům

Čerpání evropských dotací v období 2014 - 2020 přiblížilo v pořadí páté jednání Přípravného výboru Integrovaného plánu rozvoje území Liberec - Jablonec nad Nisou, které proběhlo v pátek 16. května na liberecké radnici.

V současnosti je dokončována analýza území, ze které vyplynou další doporučení. Analýzu zpracovala společnost PROCES-centrum pro rozvoj regionů s.r.o. Ostrava (vítěz výběrové řízení). Na programu jednání tohoto Přípravného výboru byla především prezentace doporučení vhodného rozsahu území IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou a předběžné zaměření témat - strategických cílů rozvoje území. Mezi první předběžná témata patří zatím doprava, sociální a zdravotní služby, vzdělávání, technická infrastruktura a životní prostředí.

„Zatím se rozhodujeme na základě podkladů, které nejsou definitivní. Jsou na vládní úrovni ve stavu rozpracovanosti a neumožňují nám proto definitivní závěry. Například nemůžeme zatím schválit výbor pro realizaci, který je potřebný pro rozhodování o konkrétních projektech. Rozhodnutí výboru by byla neplatná. Prozatím musí proto rozhodovat o strategických cílech pro návrhovou část Přípravný výbor, a to v souladu s memorandem schváleným zastupitelstvy obou měst,“ uvedl náměstek primátorky pro územní plánování, rozvoj města a dotace Jiří Rutkovský.

Všichni členové Přípravného výboru mohou do 27. května posílat připomínky k zapracování a na dalším setkání výboru dne 6. června se rozběhne příprava návrhové části Integrovaného plánu rozvoje území. „Bude schválena vize, globální cíl a strategické cíle (témata) právě pro doporučené území, kde je možné dosáhnout největší synergie. Následně budeme se zapojením mnoha dalších dotčených aktérů hledat, jakými opatřeními a aktivitami tyto cíle naplnit,“ doplnila Dana Štefanová, vedoucí oddělení rozvojové koncepce Odboru strategického rozvoje a dotací MML.

Více informací, memorandum a další na www.liberec.cz/IPRU

 

 

Nastavení cookies