19.10.2015
Jan Král

IPRÚ: prioritou v dopravě je výstavba terminálů, parkovacích domů a cyklostezek

Jasnější obrysy dostává Integrovaný plán rozvoje území Liberec - Jablonec nad Nisou (IPRÚ).

Mezi prioritní projekty v oblasti veřejné a cyklistické dopravy bude kromě již domluvených investic do tramvajových tratí patřit výstavba dopravních terminálů v Liberci a Jablonci nad Nisou, parkovacího domu u krajské nemocnice, nákup nových autobusů pro DPMLJ a rozšíření sítě cyklostezek. Na těchto prioritách se dohodli na společné schůzce zástupci měst Liberce a Jablonce nad Nisou, okolních obcí, Libereckého kraje, dopravního podniku a další klíčoví aktéři. Návrh ještě čeká na potvrzení Řídícím výborem IPRÚ.

Jedná se celkem o pět strategických projektů, které jsou důležité pro celou aglomeraci Liberec – Jablonec. V Integrovaném regionálním operačním programu bude na projekty v této oblasti připraveno k rozdělení přibližně 470 milionů Kč.

„Soustředíme se na klíčové projekty, které řeší hlavní problémy a mají největší přínos v oblasti dopravy. Osobně jsem rád, že je shoda i na vybudování nového parkovacího domu v areálu liberecké krajské nemocnice, který naváže na nově připravovaný pavilon urgentní péče, ale také na tom, že cyklodoprava již nebude v kraji ‚Popelkou‘, ale stane se jednou z hlavních priorit,“ řekl náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace Jan Korytář.

Největšími investicemi by měly být výstavba přestupního terminálu veřejné dopravy v Jablonci nad Nisou a modernizace autobusového nádraží v Liberci spojená s vybudováním zázemí a parkovacího domu. Měly by tak konečně zmizet nevzhledné stavební buňky, které jsou ostudou krajského města. Evropské dotace by měly také umožnit Dopravnímu podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou nákup až dvaceti nových bezbariérových autobusů na alternativní pohon pro městskou hromadnou dopravu.

„Za Jablonec jsem s výsledkem spokojený, chtěl bych ocenit zejména velký prostor, který je v rámci přípravy IPRÚ věnován společným jednáním a výběru skutečných priorit v území. Namísto přetlačování je zde snaha o nalezení nejlepšího řešení pro celé území a to nebývá vždy zvykem,“ uvedl Lukáš Pleticha, náměstek primátora pro rozvoj města Jablonce nad Nisou.

Mezi prioritní projekty patří rovněž komplexní zlepšení podmínek pro rozvoj cyklistické dopravy. Zejména půjde o výstavbu páteřní cyklostezky mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou a na ní navazující úseky z okolních obcí. „K cyklostezkám se budeme scházet i nadále, abychom průběžně aktualizovali, které konkrétní úseky se budou financovat v rámci IPRÚ. Na cyklostezky je totiž možné získat zdroje i v rámci přeshraničních projektů či ze SFDI. Průběžná koordinace společného postupu je tudíž nutná,“ doplnil Jan Korytář.

Do oblasti dopravy by měly směřovat také dotace z Operačního programu doprava, ve kterém bude připraveno v rámci IPRÚ k rozdělení přibližně 870 milionů Kč na tramvajové tratě.

„Všechny zmíněné projekty jsou finančně velmi náročné a nyní máme před sebou na dlouhou dobu pravděpodobně jednu z posledních možností, jak tyto prioritní projekty realizovat. Doufám, že se nám to podaří,“ uvedl primátor Tibor Batthyány.

Text: Jan Král

 

Nastavení cookies