06.06.2014
Jan Král

Expertní tým bude připomínkovat dokončenou analýzu území Liberec – Jablonec v rámci IPRÚ

Další posun v možnosti získání evropských dotací prostřednictvím Integrovaného plánu rozvoje území Liberec - Jablonec nad Nisou (IPRÚ) přineslo šesté jednání přípravného výboru, které proběhlo ve středu 5. června tentokrát v sousedním Jablonci nad Nisou.

Hlavním bodem programu bylo schválení rozsahu území a nasměrování strategie. Oboje vzešlo z  doporučení právě dokončené socioekonomické analýzy, která představuje stěžejní východisko tvorby návrhové části integrovaného plánu. Celý dokument je dostupný na webu města na adrese www.liberec.cz/IPRU.

Cílem analýzy bylo definování velikosti zájmového území a témat, která je potřeba v území řešit. Spočívá v komplexním zhodnocení stavu v území v jednotlivých rozvojových oblastech: obyvatelstvo, ekonomický potenciál, podnikatelské prostředí, lidské zdroje a občanská vybavenost, infrastruktura, životní prostředí, správa území. Byl pojmenován a vyhodnocen potenciál území, vývojové trendy, vnější a vnitřní vlivy, byly identifikovány hlavní problémy a posouzen jejich význam pro aglomeraci a vzájemné vazby z pohledu budoucího využití v rámci integrovaného přístupu k jejich řešení.

„Protože jsme získali na přípravu této analýzy dotaci z Evropské unie, musíme mít první pracovní návrh IPRÚ ke zveřejnění a on-line připomínkování nejpozději do konce srpna letošního roku,“ uvedla Dana Štefanová, vedoucí oddělení rozvojové koncepce Odboru strategického rozvoje a dotací MML.

Podle Jiřího Rutkovského, náměstka primátorky a člena Přípravného výboru IPRÚ, bude mít veřejnost dostatek času se s návrhem seznámit a připomínkovat jej. „Po zveřejnění podkladů připravíme na říjen i prezentace a veřejné debaty, abychom do tvorby integrovaného plánu zapojili také veřejnost. Pro občany jsme zřídili takzvanou přátelskou adresu www.liberec.cz/IPRU, kde zájemci naleznou všechny podrobnosti a aktuality. Cílem je v maximální možné míře zapojit veřejnost, stejně jako u aktualizace strategie rozvoje města 2014 - 2020,“ řekl Jiří Rutkovský.

Co tedy přípravný výbor řešil?

  • O jakém území se bavíme? - schválení rozsahu IPRÚ
  • Jak má toto území vypadat v roce 2020? - neboli čeho chceme dosáhnout a přitom být dostatečně ambiciózní (realistické vize)
  • Jak tuto naši vizi naplnit? - na které hlavní oblasti (témata) se zaměřit.

„Dále jsme měli na programu schválení expertního týmu, který nám bude po celou dobu radit. Zabývali jsme se také principy výběru členů nejvyššího výkonného orgánu IPRÚ, tak aby byl funkční. Bohužel není ještě schválená finální metodika, kterou se budeme muset řídit při sestavování. Rovněž jsme mluvili o tom, jak nejlépe zapojit další aktéry do práce na strategii,“ doplnila Dana Štefanová.

Na dalším setkání přípravného výboru, které se uskuteční 24. června, bude přípravný výbor řešit, jak naplnit cíle ve vybraných tématech, aby se podařilo to, čeho chtějí obě města dosáhnout v roce 2020.

Text a foto: Jan Král

Nastavení cookies