16.04.2018

Informace Státní veterinární správy k aktuálnímu výskytu pseudomoru drůbeže

Státní veterinární správa informovala Magistrát statutárního města Liberec o aktuálním výskytu Newcastelské choroby, neboli pseudomoru drůbeže, ve Zlínském kraji.

K zabránění šíření uvedené choroby byla přijata bezprostředně mimořádná veterinární opatření v místě výskytu.

Aktuální informaci pro veřejnost a chovatele o chorobě lze najít na stránkách Státní veterinární správy.

Protože se jedná o vysoce nakažlivé onemocnění, je důležité dbát důsledně na prevenci, tzn. zabezpečit kontrolu, sledování zdravotního stavu drůbeže a dodržování obecných zásad biologické bezpečnosti a prevence v chovech.

Dovolíme, si tedy připomenou alespoň některé základní zásady prevence:

  1. pravidelná vakcinace chovů
  2. omezení výběhů (zastřešení, zasíťování oken, větracích otvorů…)
  3. ochrana vody a krmiva před kontaminací trusem divokých ptáků
  4. udržování pořádku a pravidelná dezinfekce chovných prostorů a pracovních pomůcek
  5. sledování stavu chovů (přírůstky, úbytky, zvýšená úmrtnost, zdravotní stav…..)

V případě výskytu příznaků, které by mohly svědčit o onemocnění ptáků (skleslost, nervové a dýchací problémy, poruchy reprodukce, průjmy…) je nutno situaci konzultovat s ošetřujícím veterinárním lékařem případně s Krajskou veterinární správou.Čím dříve, je ohnisko výskytu nákazy odhaleno, tím efektivněji je možno nákazu likvidovat a zamezit jejímu šíření.

 

Nastavení cookies