12.03.2019
Karel Horník

Dobrovolní hasiči opět cvičili na Liberecké přehradě

Blíží se jaro, teploty stoupají, a tak jako každý rok, trénovali na zamrzlé vodní hladině záchranu osob propadlých v ledu dobrovolní hasiči z Liberce a jednotka dobrovolných hasičů z Jabloneckých Pasek.

 

V rámci pravidelné odborné přípravy nacvičovali použití různých prostředků z běžné výbavy hasičských vozidel, vhodných k záchraně osob, které se propadnou ledem do vody. Úvodní teoretická část výcviku proběhla na hasičské zbrojnici ve Vesci a po přesunu do Harcova si hasiči na čtyřech stanovištích prakticky vyzkoušeli jednotlivé činnosti. Procvičovalo se především vyproštění osoby pomocí záchranné smyce, požární hadice, házecího pytlíku, použití kanystru na laně, požárního žebříku a  záchrana osoby již neschopné spolupráce ani komunikace.

Mimo vlastní záchrany byla procvičována komunikace s postiženým, vzájemná součinnost mezi zachráncem a týmem obsluhujícím lana. Důraz byl kladen také dodržování bezpečnostních zásad.

Na závěr výcviku se našel i odvážlivec, který si osobní záchranu vyzkoušel v zásahovém oděvu. Jak je to pro zasahujícího hasiče příjemné jasně ukazují následující fotografie.

Odborný výcvik probíhal v prostoru pláže, kde bylo pro cvičící hasiče připraveno i jednoduché zázemí pro občerstvení, převlečení a odložení osobních věcí. Výcviku se účastnili členové jednotek z Vesce, Vratislavic nad Nisou, Machnína, Karlinek, Pilínkova, Krásné Studánky a Jabloneckých Pasek. Lektory a figuranty zajistili členové Vodní a potápěčské záchranné služby z Liberce. Výcviku se zúčastnilo cca 30 osob.

 

Nastavení cookies